Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Binokulární vidění, základy ortoptiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABOBZO Z,ZK 7 2P+4C anglicky
Přednášející:
Markéta Žáková (gar.), Přemysl Kučera
Cvičící:
Markéta Žáková (gar.), Přemysl Kučera, Ondřej Policar
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Theoretical knowledge of binocular vision in practical use. Binocular vision conditions. Strabismus - extraocular muscles. Heterophoria, heterotrophia. Instructions about making corrective aids for eye exercises for heterophoria.Development of binocular vision. Anomalous retinal correspondence, eccentric fixation. Determination of angle of deviation. Goals of treatment. Principles of therapy of strabismus - use of prisms, decentration of glasses. Pleoptics, orthoptics.

Předmět vhodný pouze pro studenty oboru optika a optometrie se základní znalostí fyziky - optiky, Anatomie a fyziologie oka a Základy fyziologické optiky.

Požadavky:

Zápočet - docházka na cvičení (80%) + praktické ověření subjektivní refrakce včetně binokulárních testů + vyhotovení 11 protokolů v praktických cvičeních + přednesení zpracované kazuistiky

Zkouška - písemná forma (test) doplněná podrobnějšími dotazy (ústní část)

protokoly a další materiály: http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=822

Osnova přednášek:

1. Definice binokulárního vidění, stupně BV, vývoj BV, anatomické a fyziologické podmínky

2. Okulomotorika, senzorické podmínky BV, Panumův prostor, fúze, stereopse

3. Vyšetření motility, cover testy

4. Poruchy BV - heterotropie, heteroforie, anomální retinální korespondence

5. Další stavy binokulární nerovnováhy - suprese, alternace, amblyopie, aniseikonie

6. Diplopie - monokulární, binokulární

7. Oční dominance - směrová, senzorická

8. Disociační testy - princip, představení testů

9. Zjišťování heteroforie, fixační disparita

10. Pravidla korekce heteroforie

11. Prizma - princip a použití, prizmatický účinek decentrace

12. Binokulární vidění do blízka, vztah akomodace a vergence

13. Ortoptika a zrakový trénink

14. Kauistiky, shrnutí

Osnova cvičení:

1. praktické ověření dovednosti refrakce do dálky, refrakční a akomodační vyvážení

2. účast na screeningové a reprezentační akci Den zraku

3. vyšetření motility, zakrývací testy, testy na zjištění dominance

4. Anizeikonie - detekce, kvantifikace

5. Maddoxův test na dálku a blízko, Bagoliniho skla, von Graefeho prizma

6. prizmatické lišty, praktická práce s prizmaty, početní a grafická metoda, decentrace

7. binokulární testy - poruchy binokulární rovnováhy

8. binokulární testy - heteroforie kompenzovaná a nekompenzovaná

9. MKH metodika

10. akomodace a vergence - blízký bod akomodace, akom. šíře, blízký bod konvergence

11. binokulární testy do blízka

12. vyšetření binokulárního vidění pomocí foropteru

13. tvorba pomůcek a nácvik zrakového tréninku - akomodační a vergenční facilita, „free space“ testy

14. opakování

Seznam úloh/protokolů BOBZO:

1. Kompletní refrakce klienta (obj. refrakce, subj. refrakce - visus naturalis, monokulární refrakce, akomodační vyvážení, zkouška na pravé nekonečno, korekce na blízko i střední vzdálenost, určení dominance očí)

2. Základní screeningové testy na odhalení anomálií binokulárního vidění (zakrývací testy, vyšetření motility)

3. Detekce anizeikonie - rectangle (hákový) test, zjištění velikosti anizeikovie - New Awaya test

4. Základní testy pro vyhodnocení anomálií binokulárního vidění. Anaglyfní testy - Schober, Worth, Maddox - dálka a blízko (Thoringtonova karta).

5. Základní testy pro vyhodnocení anomálií binokulárního vidění (von Graefeho prizma - dálka a blízko - Howellova karta)

6. Základní testy pro vyhodnocení heteroforie (polarizační - MKH metodika)

7. Základní testy pro vyhodnocení heteroforie (polarizační - Mallettův test)

8. Fúzní rezervy - práce s prizmatickými lištami

9. Akomodace a vergence - blízký bod akomodace, akom. šíře, blízký bod konvergence, AC/A poměr, antikorekce

10. Předpis prizmatické korekce, doporučení řešení - závěrečný protokol

11. Zrakový trénink, vergenční a akomodační facilita, výroba pomůcek

Cíle studia:

Teoretické poznatky o binokulárním vidění využít v praxi při vyšetřování zraku, stanovování korekce a výrobě korekčních pomůcek.

Studijní materiály:

[1] BENJAMIN, W. J., BORISH, I. M., Borish's clinical refraction, Philadelphia, W. B. Saunders Comp., 1998

[2] DIETZE, H., Die optometrische Untersuchung, Thieme 2008

[3] ZADNIK, K., The Ocular Examination, W.B.Saunders Comp., Philadelphia, 1997

[4] ALLEN, R. J. at al., Eye Examination and Refraction, The Alden Press, Oxford, 1991

[5] EVANS, B. J. W., Picwell?s binocular vision anomalies, 5.ed., Elsevier,

[6]SCHROTH, V., Binocular correction,2012, ISBN 978-90-78376-09-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4736006.html