Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Optika geometrická a brýlová

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABOOGB Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

This course focuses on basics of geometrical optics and its applications in the field of optical design of simple optical elements and systems (lenses, mirrors, prisms, telescopes, etc.) and their imaging parameters (aberrations, optical resolution, magnification, field of view, depth of focus, etc.). The second part of the course deals with a description and analysis of a human eye as an optical imaging system and the design and analysis of various types of spectacle lenses for correction of refractive errors. Types of spectacle lenses and their imaging properties.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - K úspěšnému složení zápočtu je potřeba získat aspoň 60 % bodů z průběžného testu v polovině semestru a závěrečného testu na konci semestru. Oba testy se skládají z úloh z témat probíraných na cvičeních. U testu je dovoleno používat kalkulačku. Docházka (max. 3 absence) a aktivní účast na na cvičení.

Osnova přednášek:

Seminars are focused on fundamental calculations in geometrical, visual, and ophthalmic optics.

1.-5. Fundamentals of optical imaging (reflection and refraction on optical surfaces, optical imaging with lenses, mirrors, and complex optical systems, calculation of parameters of optical elements and systems)

6. Aberrations of optical systems (calculation, causes and consequences)

7. Fundamental optical imaging instruments (magnifier, microscope, telescope, camera, autocollimator,..)

8. Human eye and its imaging properties

9. Spectacle lenses ? properties and usage

10. Correction of refractive errors by spectacle and contact lenses

11. Spherical lenses and prismatic spectacle lenses

12. Spherocylindrical and toric lenses

13. Bifocal and multifocal ophthalmic lenses.

14. Calculations of parameters of spectacle lenses.

Osnova cvičení:

Cvičení mají formu seminářů, kde si studenti procvičují základní výpočty optických prvků a soustav, zejména pak brýlových čoček.

1.-5. Základy zobrazovací optiky (lom a odraz na optických plochách, zobrazení jednoduchými a složenými optickými soustavami, výpočty parametrů optických soustav a jejich návrh)

6. Aberace optických soustav (výpočet, příčiny, důsledky)

7. Základní měřicí a zobrazovací optické přístroje a jejich vlastnosti (lupa, dalekohled, mikroskop)

8. Lidské oko a jeho optické vlastnosti

9. Brýlové čočky - vlastnosti a použití

10. Korekce brýlovými čočkami

11. Sférické čočky, prizmatický účinek brýlových čoček

12. Sférocylindrické a torické čočky

13. Multifokální a progresivní čočky

14. Výpočty parametrů brýlových čoček,

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnou základní informace o základech optického zobrazení, především pak zobrazení okem, optických principech korekce refrakčních vad oka brýlovou čočkou a jednotlivých typech brýlových čoček, jejich optických a geometrických vlastnostech.

Studijní materiály:

1.Keating MP. Geometric, Physical, and Visual Optics. 2 ed. Butterworth-Heinemann 2001.

2.Schwartz, SH. Geometrical and Visual Optics : A Clinical Introduction. McGraw-Hill/Appleton & Lange 2002.

3.Fannin, TE. ? Grosvenor, T. Clinical Optics. Butterworth-Heinemann, 2013.

4.Tunnaclife, AH. Introduction to Visual Optics. The Gresham Press, London 1993.

5.Jalie, M. The Principles of Opthalmic Lenses. ABDO, London 1994.

6.Diepes, H. ? Blendowske, R. Optik und Technik der Brille. DOZ, Heidelberg 2005.

7.Meister, D. ? Sheedy, JE. Introduction to Opthalmic Optics. Carl Zeiss Vision 2008.

8.Douthwaite, WA. Contact Lens Optics and Lens Design. Butterworth-Heinemann 2005.

9.Benjamin, W. Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann Elsevier, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4735406.html