Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Intermediální tvorba a technologie I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0M39ITT1 KZ 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Roman Berka
Přednášející:
Roman Berka
Cvičící:
Roman Berka
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Dvousemestrový předmět připravují a realizují společně umělecké a technické školy - Akademie múzických umění a ČVUT. Náplní tvůrčích dílen je výuka aktuálních technických nástrojů, dovedností a tvůrčích postupů v oblastech interaktivního umění, performance, architektury, světelné a zvukové tvorby. Výuka probíhá formou seminářů, dílen a exkurzí.

Hlavní charakteristikou náplně je práce s prostorem a časem prostřednictvím obrazu, světla, zvuku s využitím technických a programových nástrojů. Studenti mají možnost kombinovat znalosti, které získali v dosavadním studiu se znalostmi studentů z odlišné oblasti lidské činnosti.

Studentské projekty, zadané v prvním semestru budou v druhém semestru realizovány během dílny Intermediální tvorba a technologie II. Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení semestru.

Podrobné informace o harmonogramu předmětu jsou k dispozici na oficiální webové stránce https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/itt1/start.

Požadavky:

Technické a tvůrčí schopnosti v závislosti na předchozím studiu na Elektrofakultě, tj. zkušenosti s programováním v jakémkoliv programovacím jazyce (ideálně C, C++,python) nebo zkušenosti z oblasti návrhu elektrických obvodů a práce se senzory.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu a seznámení s laboratoří IIM

2. Audio & Video nástroje - nástroje pro zpracování zvuku i videa v reálném čase

3. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)

4. Audio & Video nástroje - způsoby propojování zařízení

5. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)

6. Audio & Video nástroje - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a odbavení AV obsahu - projekce nebo web)

7. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)

8. Physical Computing - základní HW komponenty a jejich spojování do celků

9. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)

10. Physical Computing - programové nástroje pro ovládání HW komponent

11. Práce na projektech - experimenty

12. Physical Computing - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a jeho použití k řízení AV obsahu - světla, a/nebo projekce)

13. Práce na projektech - experimenty

14. Práce na projektech - odevzdání konceptu

Osnova cvičení:

1. Úvodní dílna, seznámení s laboratoří IIM

2. Dílna: Audio & Video nástroje - nástroje pro zpracování zvuku i videa v reálném čase

3. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)

4. Dílna: Audio & Video nástroje - způsoby propojování zařízení

5. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)

6. Dílna: Audio & Video nástroje - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a odbavení AV obsahu - projekce nebo web)

7. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)

8. Dílna: Physical Computing - základní HW komponenty a jejich spojování do celků

9. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)

10. Dílna: Physical Computing - programové nástroje pro ovládání HW komponent

11. Práce na projektech - experimenty

12. Dílna: Physical Computing - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a jeho použití k řízení AV obsahu - světla, a/nebo projekce)

13. Práce na projektech - experimenty

14. Práce na projektech - odevzdání konceptu

Cíle studia:

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Studijní materiály:

Jay David Bolter a Richard Grusin, Remediace, Teorie vědy, 13, č. 2

http://teorievedy.flu.cas.cz

Dick Higgins: Synesthesia and Intersenses: Intermedia.

http://www.ubu.com/papers/higgins_intermedia.html

http://www.virtualart.at/

Massimo Banzi: Getting Started with Arduino, Make; 1 edition (October 15, 2008), ISBN-10: 0596155514

Nick Moran: Performance Lighting Design: How To Light For The Stage, Concerts, Exhibitions And Live Events, Methuen, Feb 2008, ISBN: 0713677570

Poznámka:

Předmět je společně organizován uměleckými a technickými školami (AMU a ČVUT).

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B0M39ITT1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:H1-24c
Berka R.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laboratoř
místnost T2:H1-24c
Berka R.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laboratoř
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4722006.html