Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B14EPR Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět podává stručný přehled základních typů elektrických pohonů. Zabývá se pohony se stejnosměrnými, asynchronními, synchronními a speciálními motory včetně napájecích elektronických měničů, možnostmi řízení jako je například skalární, vektorové, přímé, bezsenzorové řízení střídavých strojů, strategiemi šířkově pulsní modulace, typy zátěže. Je zaměřen na pochopení fyzikální podstaty daného typu pohonu, obecné odvození základních diferenciálních rovnic popisujících přechodné děje i ustálené stavy a vytvoření odpovídajících matematických modelů analyzovaných systémů vhodných jak pro off-line simulaci, tak pro on-line adaptované dynamické řízení a regulaci v reálném čase využívající základnu moderní mikroprocesorové techniky. Je zmíněna problematika provozních stavů, senzoriky a diagnostiky elektrických pohonů. Základní znalosti matematiky, mechaniky, kinematiky, dynamiky, teorie elektromagnetického pole, teorie obvodů a teorie řízení se předpokládají.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Zdroje energie, baterie a akumulátory, sluneční baterie, palivové články, materiály používané v elektro-pohonech

2.Stejnosměrné pohony pro automatizaci - DC - komutátorové se samonosným vinutím

3.Elektronicky komutované pohony pro automatizaci - EC

4.Asynchronní vícefázový klecový motor - ASM

5.Univerzální sériový motor - masové použití

6.Krokový, reluktanční motor, Lineární elektrické pohony v automatizaci – princip a řízení

7.Matematický model BLDC motoru

8.Kinematika pohonu

9.Řízení pohonu

10.Řízení pohonu

11.Řízení pohonu

12.Řízení pohonu

13.Řízení pohonu

14.Řízení pohonu

Osnova cvičení:

1.Měření na pohonech MAXON - nastavení regulátoru proudu, otáček a polohy - číslicová regulace

2.Měření základních parametrů DC motoru – matematický model Ra, La …….

3.Měření rozběhu DC motoru – porovnání reálné měření s modelem v MatLabu

4.Měření asynchronního motoru – typová zkouška - automatizovaný systém NI - PXI

5.Lineární pohon - nastavení trajektorie pohybu, krokový motor – pracovní charakteristiky

6.Řízení pohonu pomoci systému PLC – DC motor, AM asynchronní motor

7.Reálná aplikace STM32 Nucleo – řízení BLDC servopohonu

8.Modelování servomotor v MATLABU –

9.Zadání samostatné práce

10.samostatná práce

11.samostatná práce

12.samostatná práce

13.samostatná práce

14.Kontrola domácí práce – zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Dr. Urs Kafader - Selection of high-precision microdrives CH-6072 Sachsen / Switzerland 2006 ISBN 3-9520143

2. Maxon motor ag - Magnetism - Basics, Forces, Applications CH-6072 Sachsen / Switzerland 2008 ISBN 978-3-9520143-5- 6

3. Dr. Otto Stemme, Peter Wolf, - Principles and Properties of Highly Dynamic DC Miniature Motors - Interelectric AG, CH- 6072 Sachsen / Switzerland 1994

4. Formulae Handbook, Jan Braun, maxon Academy, Sachseln 2012

5. Francis H. Raven - Automatic Control Engineering, McGraw-Hill, Inc. ISBN 0-07-051341-4, 1995

6. Elektrické stroje – Teoria a príklady – V.Hrabovcová, P.Rafajdus – Žilina 2009 ISBN 978-80-554-0101-0

7. Moderné alaktrické stroje – V.Hrabovcová, P.Rafajdus – Žilina 2009 ISBN 978-80-554-0101-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4719306.html