Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Manažerská sociologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B16MSO Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem kurzu je poskytnout základní informace o hlavních směrech řízení organizačního chování, výzkumných poznatcích a praktických zkušenostech o jeho ovlivňování, využívání a modifikaci. Kurz má naučit studenty využívat metody sociálních věd v marketingu a řízení, reportingu, vnitřní a vnější komunikaci a definici cílových skupin. Seznámit se s přínosem monitoringu sociálních vlivů podnikání na okolní komunity, řízení vztahů s komunitou a profilací strategie v oblasti sociální odpovědnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Puvodni magistersky MSO

1.Úvod: Základní pojmy a koncepty sociologie aplikované v managementu.

2.Projevy transformace a změny vlastnictví v sociálním prostředí podniku a sousedních komunit

3.Změny v technologii výroby a sociálních postojích k práci, znalostní ekonomika.

4.Historické směry a současné školy podnikového řízení ze sociologického hlediska

5.Typy organizačních struktur, sociální skupiny a sítě

6.Řízení pracovních skupin a meziosobní komunikace

7.Zaměstnanecké konflikty a organizační patologie

8.Organizační demokracie

9.Manažerské rozhodování

10.Strategický management

11.Firemní kultura, vnitřní komunikace

12.Organizační změna

13.Sociální šetření v řízení firmy a řízení vztahů se zainteresovanymi skupinami, pravidla zadávání vyzkumu.

14.Interakce podniku se sociálním systémem v regionu - společenská odpovědnost podniku.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Nový, I.-Surynek, A.: Sociologie pro ekonomy a managery. Praha 2002

2.Bedrnová, E.-Nový I.: Psychologie a sociologie rízení. Praha 2002

3.Crainer, S.: Moderní management. Základní myšlenkové směry. 2000

4. Durynek,A.-Komárková,R.-Kašparová,E.: Základy sociologického výzkumu. Praha 2001

5. Šubrt, J. a kol.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Praha 2000

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4715406.html