Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Statistické metody v ekonomii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M16STA Z,ZK 5 2P+2S česky
Přednášející:
Šerzod Tašpulatov (gar.)
Cvičící:
Šerzod Tašpulatov (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Základy statistického zpracování dat. Třídení údajů a rozdělení četností. Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry polohy, variability, šikmosti a špičatosti. Bodové a intervalové odhady parametrů základního souboru. Testování statistickych hypotéz. Indexy sčitatelné a nesčitatelné extenzitní veličiny. Regrese a korelace. Základní popis časových řad. Vyrovnání časových řad. Extrapolace časových řad.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní statistické pojmy. Rozdělení četností. Prezentace dat

2. Popisná statistika. Míry polohy. Průměry. Momenty.

3. Statistická indukce, vybraná teoretická rozdělení. Centrální limitní věta

4. Bodové a intervalové odhady základního souboru pro průměr, relativní četnost a rozptyl

5. Testování statistických hypotéz.

6. ANOVA. Jedno-faktorová, dvou- a více faktorová

7. Měření intenzity závislosti. Kovariance a korelační koeficient.

8. Párová regrese. Vyrovnání analytickými funkcemi. Interpretace odhadů v jednotlivých modelech. Metoda nejmenších čtverců. Transformace do průměrů. Testování významností odhadů a celého modelu. Jednostranné a dvoustranné testy. Druhy chyb

9. Vícenásobná regrese.

10. Binární vysvětlující proměnné.

11. Lineární pravděpodobnostní model. Probit a logit.

12. Časové řady. Sezonní složka, trend a náhodná složka.

13. Časové řady. Autokorelace a heteroskedasticita.

14. Shrnutí, rezerva.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Šedivá, Marek, Ťoupal, Wagnerová. Pravděpodobnost a statistika pro FEL. 2011

Miloslav Kaňok. Statistické metody v řízení. ČVUT. 2005

Van Matre, Gilbreath. Statistics for Business and Economics. 1983

Anderson, Sweeney, Williams. Statistics for Business and Economics. 2011

Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 2002

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost JP:B5-576
Tašpulatov Š.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
místnost JP:B5-576
Tašpulatov Š.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4713506.html