Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení jakosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M16JAK Z,ZK 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Jan Jandera
Přednášející:
Jan Jandera
Cvičící:
Jan Jandera
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy řízení kvality (současné koncepce managementu kvality, systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001, procesní management, plánování kvality, metrologie v řízení kvality, řízení dokumentů a záznamů, interní audit SMK, neustálé zlepšování v rámci SMK, integrovaný management, statistické metody v řízení kvality, akreditace a certifikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Jakost = kvalita, historie řízení kvality, hlavní principy

2. Současné koncepce managementu jakosti, podnikové a odvětvové standardy

3. Přístup EU k řízení jakosti, situace v ČR, právní rámec řízení jakosti

4. Systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001

5. Odpovědnost managementu při řízení jakosti

6. Řízení zdrojů v rámci SMK

7. Řízení jakosti během realizace produktu - návrh a vývoj

8. Metrologie v řízení jakosti

9. Neustálé zlepšování v rámci SMK

10. Interní audit SMK - neshody a jejich příčiny

11. Nakládání s neshodným produktem

12. Postup budování SMK, certifikace SMK

13. Akreditace a certifikace

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Znaky kvality, Systém managementu kvality (SMK)

2. TQM, Ceny za kvalitu

3. Procesní management

4. Požadavky na dokumentovaný SMK, řízení dokumentů a záznamů

5. Plánování kvality

6. Řízení kvality během realizace produktu - plánování

7. Řízení kvality během realizace produktu - nákup, řízení výroby a poskytování služby

8. Měření, analýza a zlepšování v řízení kvality

9. Interní audit SMK

10. Případové studie

11. Integrovaný management (EMS, ISMS,..)

12. Statistické metody v řízení kvality

13. Vybrané metody TQM

14. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Veber, J.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce - Legislativa, systémy, metody, praxe, 2. vydání, Management Press, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9

2. Nenadál, K.: Moderní management jakosti, principy, postupy, metody, Management Press, Praha 2011, ISBN 978-80-7261-186-7

3. Nanda, V.: Quality management system handbook for product development companies, CRC Press, New York 2005

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M16JAK
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4712606.html