Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Implementace uživatelských rozhraní

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4B39IUR Z,ZK 6 2P+2S česky

Předmět B4B39IUR může při kontrole studijních plánů nahradit předmět A4B39TUR

Garant předmětu:
Miroslav Macík, Zdeněk Míkovec
Přednášející:
Miroslav Macík, Zdeněk Míkovec
Cvičící:
Miroslav Macík, Zdeněk Míkovec
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Na základě specifikace uživatelského rozhraní (kterou získá od design týmu) bude schopen implementovat uživatelské rozhraní a kvalitně komunikovat s dalšími stakeholdery účastnícími se celého procesu návrhu, testování a implementace uživatelského rozhraní.

Požadavky:

Znalost programovování pomocí vyšších programovacích jazyků (např. C++, Java, C#) a algoritmizace. Základy SW inženýringu.

Osnova přednášek:

1. Uživatelská rozhraní jako nástroj komunikace mezi člověkem a počítačem

2. Práce se specifikací uživatelského rozhraní

3. Efektivní implementace uživatelského rozhraní; oddělení uživatelského rozhraní od aplikace - MVC

4. Techniky simulace modelu aplikace používané při implementaci uživatelských rozhraní

5. Principy spolupráce s grafickým designérem

6. Implementace grafických uživatelských rozhraní

7. Implementace negrafických uživatelských rozhraní (haptická, taktilní atd.)

8. Implementace nestandardních uživatelských rozhraní (joystick, headtracker .)

9. Testování uživatelských rozhraní - problematika automatického testování

10. Příprava uživatelského rozhraní pro testování s uživateli

11. Animace a video jako součást uživatelského rozhraní a metody jeho implementace v něm

12. Zvuk jako součást uživatelského rozhraní a metody jeho implementace v něm

13. Implementace přístupných (accessibility) uživatelských rozhraní

Osnova cvičení:

1. Motivace pro kvalitní implementaci uživatelských rozhraní (příklady).

2. Zadání semestrálních prací ve formě specifikace uživatelského rozhraní. Rozbor specifikace uživatelského rozhraní.

3. Praktické ukázky práce s MVC modelem při implementaci uživateslkého rozhraní

4. Praktické ukázky práce s implementačními nástroji typu MS Blend

5. Praktické ukázky simulace modelu aplikace (např. Wizard of Oz, statické modely DBS, simulované spojení klient-server)

6. Praktické ukázky zapojení grafického designéra do procesu implementace uživateského rozhraní (např. použití XAML, HTML 5+CCS3+JavaScript pro vizuální design UI)

7. Konzultace k semestrální práci

8. Konzultace k semestrální práci

9. Praktické ukázky automatického testování uživatelských rozhraní

10. Praktické ukázky testování uživatelských rozhraní s uživateli

11. Konzultace k semestrální práci

12. Konzultace k semestrální práci

13. Odevzdání a prezentace semestrální práce

14. ZÁPOČET

Cíle studia:

Cílem studia předmětu je naučit implementátory uživatelských rozhraní rozumět specifikaci UI, kterou dostávají od designérů a naučit je efektivně spolupracovat s ostatními členy vývojového procesu (designéři, testéři, výzkumníci uživatelských potřeb, atd.)

Studijní materiály:

1. Microsoft Blend for Visual Studio. Nástroj pro efektivní implementaci uživatelského rozhraní (MVC), simulaci modelu aplikace a spolupráci s grafickým designérem.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4B39IUR
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-301
Míkovec Z.
Macík M.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
St
místnost KN:E-327
Macík M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Solarium K327
místnost KN:E-327
Macík M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Solarium K327
místnost KN:E-327

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Solarium K327
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4699206.html