Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

User Interface Design

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE4M39NUR Z,ZK 6 2P+2S anglicky
Vztahy:
Předmět BE4M39NUR může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B4M39NUR
Předmět BE4M39NUR nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M39NUR (vztah je symetrický)
Předmět BE4M39NUR nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M39NUR (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Zdeněk Míkovec
Přednášející:
Zdeněk Míkovec
Cvičící:
Miroslav Macík, Ivo Malý, Zdeněk Míkovec
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými

základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní.

Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu

uživatelských rozhraní a modelů uživatele.

Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro

praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování

uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou

činnost v daném oboru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39NUR

Požadavky:

Žádné požadavky.

Odkaz na stránky předmětu:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39NUR

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky uživatelských rozhraní. Metodika jejich návrhu. Typy uživatelských vstupů, kategorizace uživatelů

2.Uživatel a jeho chování. Tvorba person a jejich role při návrhu uživatelských rozhraní

3.Formální popisy/modely uživatelských rozhraní (stavové diagramy, Petriho sítě ..)

4.Kognitivní aspekty návrhu uživatelských rozhraní. Zpracování informace v lidském mozku

5.Pokročilé metody zkoumání psychologických aspektů návrhu uživatelských rozhraní

6.Modely uživatelských rozhraní. Modely uživatele

7.Teoretický přístup k návrhu uživatelských rozhraní.

8.Nástroje pro specifikaci uživatelských rozhraní.

9.Cyklus návrhu uživatelských rozhraní. Funkce jednotlivých členů návrhářského týmu. (Grafický design, user experience ?)

10.Dokumentace procesu návrhu UI (zapracování výsledků uživatelských testů , forma zpracování dokumentace, ?)

11.Pokročilé metody pro zkoumání ergonomických aspektů návrhu uživatelských rozhraní.

12.Speciální uživatelská rozhraní (rozhraní pro seniory ve speciálních aplikacích, mobilní aplikace,..).

13. Inteligentní uživatelská rozhraní. Metody vizuální reprezentace informace.

14. Novinky v oblasti HCI (postřehy z CHI)

Osnova cvičení:

1. Představení semestrálních prací, rozdělení do skupin.

2. Zadání semestrálních prací.

3. Konzultace se zadavateli.

4.-5.Uživatelský výzkum (tvorba person) - D1.

5.-6. Analýza UI (HTA, stavové diagramy, CCT, atd.) - D2.

7.-10. Low až Med-Fidelity prototyp - D3.

11.-13. High-Fidelity prototyp - D4.

14. Prezentace závěrečné zprávy.

Cíle studia:

Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými

základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní.

Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu

uživatelských rozhraní a modelů uživatele.

Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro

praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování

uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou

činnost v daném oboru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39NUR

Studijní materiály:

1. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro

uživatele. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.

2. Žára, J., Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P. Moderní počítačová

grafika (2. vydání). Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0454-0.

3. Shneiderman, B., Plaisant, C. Designing the User Interface:

Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th

Edition). Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.

4. Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN0125184069.

5. Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey,

T. Human-Computer Interaction: Concepts And Design. Addison Wesley, 1994. ISBN 0201627698.

6. Kuniavsky, M. Observing the User

Experience: A Practitioner's Guide to User Research. Morgan

Kaufmann, 2003. ISBN 1558609237.

Poznámka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39NUR

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE4M39NUR
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KN:E-127
Míkovec Z.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Kotkova cvičebna K4
místnost KN:E-127
Míkovec Z.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Kotkova cvičebna K4
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4698406.html