Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digitální řízení elektrických pohonů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M14DEP Z,ZK 5 14+6l česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět se zabývá stavbou řídicího počítače elektrického pohonu, principem, funkcí jednotlivých bloků. Dále je probírána problematika diskretizace regulace pohonu a SW a HW prostředky potřebnými pro vývoj a ladění řídicího programu pro elektrický pohon.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Osnova přednášek:

1.Elektrický regulovaný pohon, řídicí počítač elektrického pohonu - systémový pohled

2.Vzorkované systémy

3.Číslicové zpracování signálů

4.Přechod od spojitých systémů k diskrétním

5.Diskrétní funkce, diferenční rovnice

6.Z - transformace a její vztah k Laplaceově transformaci

7.Zpětná Z - transformace

8.Aliasing a jeho důsledky

9.Číslicové filtry

10.Číslicové regulátory, PSD regulátory

11.Návrh číslicového regulátoru a jeho stabilita

12.Realizace číslicového regulátoru, výpočty v pevné a plovoucí řádové čárce

13.Signálové procesory pro pohony, sw a hw podpora pro realizaci algoritmů

14.Ladění, testování, monitorování regulačních programů elektrických pohonů

Osnova cvičení:

1.Vývojové prostředí MPLAB IDE a kompilátor ?C18?.

2.Úloha 1: Generátor proměnného kmitočtu, přerušení, timer.

3.Úloha 2: Generátor PWM signálu, compare unit, komunikace kanálem COM.

4. Řešení úlohy 2.

5.Úloha 3: Měření rychlosti otáčení, capture unit, komunikace s PC.

6. Řešení úlohy 3.

7.Úloha 4: Číslicový filtr 1. řádu, aproximace ?RC filtru?, zobrazení údajů na PC

8. Řešení úlohy 4.

9.Úloha 5: Číslicový PS regulátor pohonu se ss motorkem s permanentními magnety.

10. Řešení úlohy 5

11. Řešení úlohy 5

12. Řešení úlohy 5

13.Dodatečné odevzdávání úloh

14.Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Balátě, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2004. ISBN 8073001489.

Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: Grada, 2003. ISBN-8024705079

Texas Instruments: TMS20F2837x Delfino -Technical Reference Manual, spruhx5a, 2014, ti.com

Texas Instruments: F28M35x-Concerto - Technical Reference Manual, spruh22f, 2013, ti.com

Microchip: dsPIC33E Family Reference Manual, 2014, microchip.com

Kernighan B. W., Ritchie D. M., Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4692906.html