Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení a regulace elektrických pohonů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M14REP Z,ZK 5 14+6l česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky teorie spojitého řízení elektrických pohonů a výkonových měničů. V průběhu semestru jsou probrány základy zpětnovazebního řízení, přenosy systému, určování stability systému včetně typů regulátorů a metod jejich ladění.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Regulované soustavy

2.Dynamické soustavy

3.Lineární soustavy

4.Zpětnovazební soustavy

5.Bloková schémata regulovaných soustav

6.Přenosová funkce

7.Analýza v kmitočtové oblasti

8.Stabilita zpětnovazebních soustav

9.Syntéza v kmitočtové oblasti, PID

10.Stavový prostor

11.Stavový popis soustavy

12.Řiditelnost a pozorovatelnost

13.Stavové zpětnovazební řízení

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod do simulinku

2. Opakování matematického aparátu

3. Modelování přenosové funkce

4. Ukázka ladění regulátoru

5. Zadání samostatné práce PID regulátor

6. Samostatná práce v simulinku

7. Samostatná práce v simulinku

8. Samostatná práce v simulinku

9. Zadání druhé samostatné úlohy, test

10. Samostatná práce v simulinku

11. Samostatná práce v simulinku

12. Samostatná práce v simulinku

13. Kontrola odevzdaných samostatných prací, zápočet

14. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

G. F. Franklin., Feedback Control of Dynamic Systems (7th edition)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4691606.html