Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Databázové systémy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4B36DS1 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou.

Požadavky:

Webová stránka předmětu je http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b33ds/start

Na téže stránce jsou uvedeny požadavky pro udělení zápočtu.

Osnova přednášek:

1. Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model

2. Proces tvorby datového modelu

3. Dotazování v relačních databázích, základy jazyka SQL

4. Pokročilé dotazy, agregační funkce, vnořené dotazy

5. Integritní omezení, referenční integrita, normální formy

6. Transakce, jejich serializovatelnost, zamykání, stupně izolovanosti, uváznutí transakcí

7. Indexy, efektivní implementace stromových struktur v databázích

8. Cursor, view, uložené procedury, triggery

9. Objektově-relační mapování, JPA 2.0

10. Pokročilé techniky JPA 2.0

11. Geografická informace, prostorové indexační techniky

12. Datové sklady

13. Zotavení z chyb, replikace dat, vysoká dostupnost, load balancing,

14. Moderní trendy databázových systémů

Osnova cvičení:

1. Motivace databází, přehled. Seznámení s programovým vybavením - PostgreSQL, PgAdmin, nabídka témat

2. Přípojení k DB serveru, JDBC, NetBeans

3. Datové modelování, konceptuální a logický model

4. Návrh datového modelu, schválení tématu

5. SQL I.

6. SQL II.

7. SQL, CRUD, odevzdání datového modelu

8. Transakce, indexy

9. JPA 2

10. JPA 2

11. GIS ukázka

12. Datový sklad ukázka

13. Implementace semestrální práce

14. Odevzdání aplikace, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní kurs návrhu

databázových systémů. Po absolvování studet umí samostatně

vytvářet konceptuální a logický model, umí aktivně používat

dotazovací jazyk SQL. Dále umí navrhovat databázové

aplikace v javě a to s využitím API JDBC a JPA.

Studijní materiály:

1. Pokorný J., Valenta M.: Databázové systémy, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2013, ISBN 978-80-01-05212-9

2. Rob P., Coronel C.: Database Systems: Design, Implementation & Management, Thomson Course Technology,2004

3. Lake R., Burgraff D., Trninic M., Rae L.: Geography Mark-Up Language: Foundation for the Geo-Web, Willey, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4683506.html