Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systémy diskrétních událostí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M35SDU Z,ZK 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Cílem tohoto kurzu je představení formální definice a modelování systémů diskrétních událostí. Studenti se naučí rozumět a používat několik způsobů modelování systémů a ověřování jejich vlastností. Nabyté znalosti si prakticky ověří na příkladech ze skutečných (většinou průmyslových) aplikací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Systémy diskrétních událostí, jejich modely a základní vlastnosti.

2. Paralelní kompozice automatů, pozorovatel stavů.

3. Supervizorové řízení diskrétních systémů.

4. Realizace a návrh supervizorového řízení.

5. Řiditelnost, pozorovatelnost, blokování stavů.

6. Petriho sítě jako další způsob popisu systémů diskrétních událostí.

7. Časované a stochastické automaty a Petriho sítě.

8. (max,plus) algebra.

9. Komunikační systémy jako systémy diskrétních událostí.

10. Modelování, analýza vlastností komunikačních systémů.

11. Výrobní systémy jako systémy diskrétních událostí.

12. Modelování a analýza vlastností výrobních systémů.

13. Ověřování vlastností systémů diskrétních událostí.

14. Hybridní systémy.

Osnova cvičení:

Na cvičeních se bude používat prostředí pro modelování systémů diskrétních událostí, ve kterém bude možné ověřovat jejich vlastnosti. Na sadě menších úloh si studenti vyzkouší základní principy návrhu systémů diskrétních událostí a způsoby zavedení času i náhodných proměnných. V další části kurzu dostanou zadaný složitější systém (např. komunikační protokol, robotickou výrobní linku, apod.) a jejich úkolem bude systém namodelovat vybraným způsobem (stavový automat, Petriho síť, (max,plus) algebra). Na takto vytvořeném modelu budou studenti ověřovat jeho funkci pomocí verifikace, což představuje definici pravidel danou funkci popisujících a hledání případů, kdy nejsou pravidla splněna. Součástí cvičení bude porovnávání jednotlivých modelovacích přístupů a hledání alternativních možností, jak určitý případ modelovat.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Cassandras, Ch., Lafortune, S. Introduction to Discrete Event Systems, 2nd edition. 2008.

Hrúz, B., Zhou, M. Ch. Modeling and Control of Discrete-event Dynamic Systems: with Petri Nets and Other Tools. 2007.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M35SDU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4670406.html