Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Introduction to electromagnetic compatibility

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE0M17EMC KZ 4 2P+2L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

The subject dwells on problems of electromagnetic compatibility. Students obtain the basic knowledges in the field of electromagnetic compatibility - electromagnetic interference, susceptibility and testing methods. The subject leads to gain professional skills in the field of electrical engineering.

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Introduction to EMC, basic terms and EMC standards

2. Transmission lines, electromagnetic interferences

3. Measurement equipments in EMC, testing methods

4. Measurement Uncertainty in EMC Testing

5. Crosstalks

6. EMC filters and overvoltage protections

7. Shielding

8. Full anechoic chambers, Semi anechoic chambers and Reverberation chambers

9. Radiated and conducted interferencies

10. Radiated and conducted susceptibility

11. Testing methods - interferencies and susceptibility

12. Signal integrity

13. Biological aspect in EMC - limits and standards

14. EMC and the Printed Circuit Board

Osnova cvičení:

1. Introduction, standardization in EMC

2. Basic calculations in EMC

3. Introduction to problems

4. EMC coupling

5. Parameters of EMC filters and overvoltage protections

6. Shielding effectiveness of cables - Transfer impedance

7. EMI - conducted

8. Shielding effectiveness of materials

9. EMI - radiated

10. EMS - conducted

11. EMS - radiated

12. EMI - near-field

13. Visit to EMC laboratory

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Svačina, J.: Úvod do elektromagnetické kompatibility, VUTIUM, FEKT VUT v Brně

2. Paul, C.,R. Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992

3. Kaiser, K., L., Electromagnetic Compatibility Handbook, CRC Press, 2005

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE0M17EMC
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4668006.html