Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Matlab

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B17MTB KZ 4 0P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Viktor Adler, Miloslav Čapek (gar.), Jakub Liška, Vít Losenický, Michal Mašek, Vojtěch Neuman, Jonáš Tuček, Pavel Valtr
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Student se naučí efektivně využívat jak základní, tak pokročilé funkce Matlabu, vč. základů návrhu grafického rozhraní. Důraz bude kladen na analytický rozbor problému a jeho následnou implementaci, orientaci v rozsáhlé dokumentaci, odladění vlastních funkcí a samostatnou práci v Matlabu (kterou student prokáže řešením semestrálního projektu). Získané znalosti lze uplatnit v širokém spektru předmětů vyučovaných na FEL (při zpracovávání laboratorních úloh, semestrálních i závěrečných projektů a prací), ale i v samotné praxi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B17MTB

Požadavky:

Max. 2 absence, více absencí pouze ve velmi vážných a odůvodněných případech (přičemž se nesnižují požadavky na zvládnutí látky), odevzdání projektu do konce semestru (projekt musí být hodnocen známkou E a lepší), absolvování testů (s výsledkem E a lepším), absolvování testů a domacích úkolů v semestru. Nutná znalost základních konceptů programování (postačuje středoškolská úroveň), výhodou je absolvování základních kurzů matematiky (1. semestr).

Osnova přednášek:

1. Motivační příklady, popis a nastavení prostředí, ovládání || Matlab jako kalkulačka, dokumentace

2. Výrazy a příkazy, indexace, elementární matematické funkce || Indexace (), [], :, ?tečkové? operace, řešení jednoduchých příkladů (skripty #1), skalární × vektorové × maticové operace a funkce; Projekty: seznam projektů

3. Relační a logické operátory, logické indexování, ladění programu || Skripty #2, zkratky, cell režim, zpracování skriptu Matlabem; Projekty: výběr projektů

4. Uživatelem definované funkce, rekurze, programovací úzus (proměnné, funkce, komentáře) || Pracovní prostory, hlavní / vedlejší / zanořené funkce; Projekty: rozvržení projektů, úvodní konzultace

5. Vizualizace v Matlabu (úvod) || Vykreslení a úpravy grafů ad.; Projekty: práce na projektech + konzultace

6. Cykly (vektorizace, další metody eliminace), cell, struct || Zabudované funkce #1, časové funkce; Projekty: práce na projektech + konzultace

7. Alokace proměnných, typy proměnných, větvení programů, m-lint || Zabudované funkce #2, dělení nulou (Inf, NaN, ...); Projekty: práce na projektech + konzultace a kontrola stavu projektů

8. Textové řetězce, import / export v Matlabu, akcelerace kódu || Excel, ASCII, binary, mat, (bmp), eval, evalin, ...; Projekty: práce na projektech + konzultace

9. Path, profilace kódu, tvorba rozsáhlejších aplikací ? zásady || Komplexní příklady (z hlediska funkcionality), orientace v kódu; Projekty: práce na projektech + konzultace

10. Vizualizace v Matlabu (OOP/handle přístup, řízení grafiky) || Složité grafy (různé typy objektů), řízení vzhledu, animace; Projekty: práce na projektech + konzultace

11. GUI v Matlabu (jednoduché grafické rozhraní) || Handle @, hierarchie GUI objektů, uicontrols, callback funkce; Projekty: práce na projektech + konzultace

12. Symbolická matematika (jádro MuPAD) || Vyšetření limit, extrémů, derivací, integrace, nulové body funkce atp., ezplot, ezsurf, solve, srovnání s numerickými přístupy; Projekty: práce na projektech + konzultace a kontrola stavu projektů

13. Test, dokončování projektů

14. Kontrola projektů, zápočet

Osnova cvičení:

1. Motivační příklady, popis a nastavení prostředí, ovládání || Matlab jako kalkulačka, dokumentace

2. Výrazy a příkazy, indexace, elementární matematické funkce || Indexace (), [], :, ?tečkové? operace, řešení jednoduchých příkladů (skripty #1), skalární × vektorové × maticové operace a funkce; Projekty: seznam projektů

3. Relační a logické operátory, logické indexování, ladění programu || Skripty #2, zkratky, cell režim, zpracování skriptu Matlabem; Projekty: výběr projektů

4. Uživatelem definované funkce, rekurze, programovací úzus (proměnné, funkce, komentáře) || Pracovní prostory, hlavní / vedlejší / zanořené funkce; Projekty: rozvržení projektů, úvodní konzultace

5. Vizualizace v Matlabu (úvod) || Vykreslení a úpravy grafů ad.; Projekty: práce na projektech + konzultace

6. Cykly (vektorizace, další metody eliminace), cell, struct || Zabudované funkce #1, časové funkce; Projekty: práce na projektech + konzultace

7. Alokace proměnných, typy proměnných, větvení programů, m-lint || Zabudované funkce #2, dělení nulou (Inf, NaN, ...); Projekty: práce na projektech + konzultace a kontrola stavu projektů

8. Textové řetězce, import / export v Matlabu, akcelerace kódu || Excel, ASCII, binary, mat, (bmp), eval, evalin, ...; Projekty: práce na projektech + konzultace

9. Path, profilace kódu, tvorba rozsáhlejších aplikací ? zásady || Komplexní příklady (z hlediska funkcionality), orientace v kódu; Projekty: práce na projektech + konzultace

10. Vizualizace v Matlabu (OOP/handle přístup, řízení grafiky) || Složité grafy (různé typy objektů), řízení vzhledu, animace; Projekty: práce na projektech + konzultace

11. GUI v Matlabu (jednoduché grafické rozhraní) || Handle @, hierarchie GUI objektů, uicontrols, callback funkce; Projekty: práce na projektech + konzultace

12. Symbolická matematika (jádro MuPAD) || Vyšetření limit, extrémů, derivací, integrace, nulové body funkce atp., ezplot, ezsurf, solve, srovnání s numerickými přístupy; Projekty: práce na projektech + konzultace a kontrola stavu projektů

13. Test, dokončování projektů

14. Kontrola projektů, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Podklady ze seminářů, dokumentace

//

Doporučená literatura:

[1] Attaway, S.: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 2013.

[2] Hahn, B., Valentine, D.: Essential Matlab for Engineers and Scientists, 5th ed., Academic Press, 2013.

[3] Kiusalaas, J.: Numerical Methods in Engineering with Matlab. Cambridge University Press, 2005.

[4] Mathews, J. H., Fink, K. D.: Numerical Methods Using Matlab. Prentice Hall, 1999

Poznámka:
Další informace:
web: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B0B17MTB contact: matlab@fel.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A3-412
Čapek M.
Adler V.

16:15–18:45
(paralelka 101)
Dejvice
Laborator
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A3-412
Čapek M.
Mašek M.

16:15–18:45
(paralelka 101)
Dejvice
Laborator
místnost T2:B2-621
Adler V.
Losenický V.

16:15–18:45
(paralelka 102)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4667506.html