Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Návrh a konstrukce antén

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0M17NKA Z,ZK 5 2P+2L česky

Podmínkou zápisu na předmět B0M17NKA je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Základy praktického návrhu antén pro vybraná frekvenční pásma a komunikační, identifikační a radarové služby. Modelování (vlnová analýza - full-wave analysis), návrhové vztahy a specifika konstrukce antén s použitím profesionálních softwarových nástrojů. Návrh a výroba vzorku antény. Praktická měření.

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1.Mikropáskové antény - vícepásmové, kruhově polarizované, řady.

2.Malé antény I. Principiální limity

3.Malé antény II. Návrhové aspekty

4. Antény pro RFID a nositelné antény

5.Antény automobilové a antény pro automobilové radarové senzory

6.Reflektorové antény

7.Šroubovicové antény

8.Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur

9.Teorie charakteristických módů, činitel jakosti antén

10.Anténní systémy pro standard 5G

11.Symetrizační a transformační členy v anténní technice

12.Širokopásmové antény - spirálové, kuželové dipóly

13.Širokopásmové trychtýřové antény

14.Prezentace projektů

Osnova cvičení:

1.Mikropáskové antény, model přenosových vedení (projektová úloha č. 1)

2.EM modelování antén

3.Malé antény, návrh a modelování (projektová úloha č. 2)

4.Malé antény, řešení projektové úlohy

5.Antény pro RFID a nositelné antény, výpočet čtecího dosahu, experiment

6.Reflektorové antény, výpočet směrové charakteristiky reflektorové antény s ozařovačem typu: ústí vlnovodu, trychtýř, Hertzův dipól, (projektová úloha č. 3)

7.Reflektorové antény, řešení projektových úloh

8.Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur

9.Teorie charakteristických módů, výpočet energií, vyzářeného výkonu a činitele jakosti liniových antén

10.Uměle vytvářené EM materiály v anténách, návrh, vlastnosti, experiment

11.Symetrizační a transformační členy v anténní technice, diferenční měření impedance

12.Šroubovicové antény ? návrh a modelování dvoupásmové spirálové antény

13.Širokopásmové trychtýřové antény

14.Prezentace projektů

Cíle studia:

Praktický návrh antén pro jednotlivá kmitočtová pásma, modelování a konstrukce antén a anténních systémů pro specifikovaná použití.

Studijní materiály:

1.Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007

2.Prokop, J., Vokurka, J.: Šíření elektromagnetických vln a antény. SNTL, Praha 1982

3.Johnson, C.R.: Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, Inc., London, 1993

4.Mott, H.: Antennas for Radar and Communications. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1992

5.Milligan, T.A.: Modern Antenna Design. McGraw-Hill Book Company. London, 1985

6.Balanis, A.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997

7.Kraus, J.D., Marhefka, J.: Antennas For All Applications. Tata McGraw-Hill, New York, 2003

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M17NKA
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4667206.html