Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vláknově optické technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M17VOT Z,ZK 6 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B2M17VOT je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Stanislav Zvánovec
Přednášející:
Matěj Komanec, Stanislav Zvánovec
Cvičící:
Jan Šístek
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení s mechanismy šíření optických vln v optických vláknech a vláknových komponentách. Dále pak znalost optické měřicí techniky a měřicích metod pro charakterizaci optických vláken. Obsahem jsou jak metodiky měření konstrukčních a přenosových parametrů pro optické komunikační systémy jako jsou numerická apertura, útlum, disperze, tak i měření základních charakteristik aktivních i pasivních prvků optických komunikačních soustav - konektorů, spojek, vazebních členů, indexů lomu.

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a vypracování laboratorních prací.

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy a definice, optická vlákna

2. Vidová struktura, evanescentní vlna, měření optických vláknových vlnovodů, podmínky buzení, vidový filtr, měření numerické apertury,

3. Optické spektrální analyzátory

4. Měření doby náběhu a přenosových charakteristik optického přenosového systému, pokročilá měření optickým reflektometrem

5. Metody měření disperzních vlastností vlákna

6. Měření nelineárních jevů v optických vláknech, optické solitony

7. Optické vzorkování, regenerace pulzů

8. Měření profilu indexu lomu, mezní vlnové délky

9. Optické interferometry

10. Metody založené na koherentní optické detekci, optické polarimetry

11. In-situ metody

12. Metody založené na měření odstupu úrovně signálu od šumu (OSNR), měření šumu

13. Mikrostrukturní optická vlákna

14. Měření parametrů celo-optických systémů, softwarové simulační nástroje pro návrh vláknových komponent

Osnova cvičení:

1. Rekapitulace potřebných vědomostí z optiky a teorie vedení vln, elektronová optika

2. Měření útlumu vláken, kabelů a vlastností neideálního konektorového spoje

3. Měření numerické apertury a vidového pole, měření parametrů 4-branu

4. Měření vlivu mikro- a makroohybů

5. Měření doby náběhu optického přenosového systému

6. Měření solitonových pulsů

7. Měření s nelineárním vláknem

8. Měření s vlnovým multiplexem (WDM)

9. Měření s optickým reflektometrem (OTDR)

10. Měření disperze

11. Vláknový Mach-Zehnderův interferometr

12. Měření profilu svazků

13. Zápočtový test

14. Kontrola elaborátů

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Novotný K., Martan T., Šístek J.: Systémy pro optické komunikace. Vydavatelství ČVUT. Praha 2007

[2] Agrawal G. P.: Fiber-Optic Communications Systems, Third Edition., John Wiley & Sons, 2002.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M17VOT
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B2-621
Zvánovec S.
Komanec M.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:B2-626
Šístek J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4662706.html