Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optické komunikační systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B17OKS Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B2B17OKS je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Stanislav Zvánovec
Přednášející:
Matěj Komanec, Stanislav Zvánovec
Cvičící:
Klára Eöllős Jarošíková, Carlos Guerra Yanez, Matěj Komanec, Jan Šístek, Stanislav Zvánovec
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s principy optických systémů. Předmět zahrnuje jak teoretické základy optiky, tak praktické dovednosti při návrhu optických systémů. Studenti si rozšiřují své znalosti postupně od paprskové optiky přes maticovou optiku, následně rozšířené o popis optických systémů pomocí Gaussovských svazků až k vlnové a kvantové optice. Studenti se seznámí se základními mechanismy a principy vláknové optiky.

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování elaborátů z měření a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1. Základní prvky optických komunikačních systémů, úvod do vláknové optiky

2. Šíření paprsku v nehomogenním prostředí, geometrická optika

3. Maticová optika, přenosové matice prvků

4. Fourierova optika

5. Základy vlnové optiky

6. Gaussovské svazky, průchod optickými prvky

7. Kvantová optika

8. Základní technologie optických vlnovodů

9. Optická vlákna

10. Šíření pulsů v disperzním prostředí

11. Nelineární vláknová optika

12. Solitony, šumy v optických soustavách

13. Přímá a koherentní detekce

14. Speciální optická vlákna, vlákna pro optické senzory, optické senzorové systémy

Osnova cvičení:

1. Rekapitulace potřebných vědomostí z teorie pole

2. Geometrická optika

3. Maticová optika

4. Gaussovské svazky

5. I. série měření: Měření indexu lomu vzduchu

6. I. série měření: Měření parametrů Gaussova svazku

7. I. série měření: Využití Dopplerova jevu pro měření otáček

8. Řešení planárních vlnovodů metodami geometrické optiky

9. Příklady řešení nehomogenních planárních vlnovodů - metoda efektivního indexu lomu

10. Výpočet základních parametrů optických vláken typu SI a GRIN

11. II. série měření: Měření s optickým reflektometrem

12. II. série měření: Návrh doby náběhu optické trasy

13. II. série měření: Měření numerické apertury

14. Kontrola referátů, zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Novotný K., Martan T., Šístek J.: Systémy pro optické komunikace. Vydavatelství ČVUT. Praha 2007

[2] Agrawal G. P.: Fiber-Optic Communications Systems, Third Edition., John Wiley & Sons, 2002.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B17OKS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B2-621
Zvánovec S.
Komanec M.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:B2-621
Šístek J.
Eöllős Jarošíková K.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:B2-626
Šístek J.
Eöllős Jarošíková K.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Katedra 317, blok B2
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4662306.html