Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Parsing and Compilers

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MIE-SYP.16 Z,ZK 5 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

The module builds upon the knowledge of fundamentals of automata theory, formal language and formal translation theories. Students gain knowledge of various variants and applications of LR parsing and are introduced to special applications of parsers, such as incremental and parallel parsing.

Požadavky:

Knowledge of fundamentals of the theory of formal languages and translations. Knowledge of finite and pushdown automata, construction of an LL parser, and compiler directed by an LL parser.

Osnova přednášek:

1. Recapitulaton of basic notions, LL parsing.

2. Classification of LR parsers.

3. Strong LR(k) parsing.

4. LR(0) and SLR(1) parsing.

5. LALR(k) and LR(k) parsing.

6. Translation directed by an LR parser.

7. Evaluation of attributes during LR parsing.

8. LR attributed translation.

9. Intermediate representation.

10. Incremental LL parsing.

11. Incremental LR parsing.

12. Parallel LL parsing.

13. Parallel LR parsing.

Osnova cvičení:

1. Revision - construction of weak and strong LL parsers.

2. Revision - compiler directed by LL parser.

3. Strong LR(k) parsing.

4. LR(0) parsing.

5. SLR(1) parsing.

6. LALR(k) parsing.

7. LR(k) parsing.

8. Translation directed by LR parser.

9. Evaluation of attributes during LR parsing, LR attributed translation.

10. Incremental LR parsing.

11. Parallel LL parsing.

12. Parallel LR parsing.

Cíle studia:

Knowledge acquired in this module can be used for compiler construction or other types of programs for parsing and processing structured texts.

Studijní materiály:

1. Melichar, B., Holub, J., Mužátko, P. ''Languages and Translations''. Praha: Publishing House of CTU, 1997. ISBN 80-01-01692-7.

3. Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., Ullman, J. D. ''Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition)''. Addison Wesley, 2006. ISBN 0321486811.

4. Grune, D., Jacobs, C. J. H. ''Parsing Techniques. A Practical Guide (2nd Edition)''. Springer, 2008. ISBN 038720248X.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4660206.html