Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BAPQ Z 12 10C česky
Garant předmětu:
Radek Štefan
Přednášející:
Cvičící:
Martin Benýšek, Jaroslav Procházka, Radek Štefan, Martin Tipka, Jitka Vašková
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Bakalářská práce je závěrečnou prací bakalářského studia. Je v ní zpracován projekt budovy se zaměřením na konstrukční návrh a požárně bezpečnostní řešení, včetně posouzení požární odolnosti nosných prvků.

Požadavky:

Při zpracování závěrečných prací student podpisem potvrdí převzetí zadání nejpozději do konce 2. týdne semestru, práci zpracovává podle pokynů vedoucího práce při konzultacích. Počet a průběh konzultací upřesňuje vedoucí práce.

Osnova přednášek:

Revize architektonického a stavebního řešení objektu

Návrh a posouzení hlavních konstrukčních prvků objektu

Požárně bezpečnostní řešení objektu, včetně posouzení požární odolnosti nosných prvků

Další rozšiřující část (variantní řešení, numerické výpočty s využitím softwaru apod.)

Osnova cvičení:

Vypracování bakalářské práce podle stanoveného časového harmonogramu, upřesnění obsahu a rozsahu dílčích částí na základě konzultací s vedoucím práce.

Cíle studia:

Cílem je prokázat schopnost studenta zpracovat samostatnou práci dle zadání, s využitím odborné literatury, výpočetních programů a pomůcek dle doporučení a pod vedením vedoucího práce.

Studijní materiály:

podle tématu zadání doporučí vedoucí práce

Poznámka:
Další informace:
https://people.fsv.cvut.cz/~stefarad/index.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4642406.html