Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BAPZ Z 12 10C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 133BAPZ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 100ODPR
Podmínkou zápisu na předmět 133BAPZ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny BZ20130600_1
Podmínkou zápisu na předmět 133BAPZ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny BZ20130700_1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Bakalářská práce je závěrečnou prací bakalářského studia. Může mít formu odborné studie na téma betonových a zděných konstrukcí v souvislosti s dopady na životní prostředí nebo variantního srovnávacího výpočtu nebo parametrického výpočtu nebo provedení a vyhodnocení experimentů apod.

Požadavky:

Požadavky specifikuje vedoucí práce.

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Vypracování bakalářské práce podle stanoveného časového harmonogramu, upřesnění obsahu a rozsahu dílčích částí na základě konzultací s vedoucím práce.

Cíle studia:

Prokázat schopnost samostatné práce, analytického myšlení, aplikace nabytých vědomostí, práce se zdroji (odbornou literaturou).

Studijní materiály:

Podle tématu zadání doporučí vedoucí práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4639206.html