Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rádiové obvody a zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B37ROZ Z,ZK 4 2P+2L česky

Podmínkou zápisu na předmět B2B37ROZ je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM

Garant předmětu:
Josef Dobeš
Přednášející:
Josef Dobeš, Karel Ulovec
Cvičící:
Pavel Puričer, Karel Ulovec
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

V první části předmět obsahuje základní, ale systematický popis nejdůležitějších typů analogových a digitálních modulací. Následuje výklad stavebních bloků rádiových komunikačních systémů a základních typů rádiových přijímačů. Následuje výklad pasivních a aktivních prvků se soustředěnými i rozprostřenými parametry používaných v rádiových obvodech a jejich vlastností. Pozornost je věnována moderním strukturám s rozprostřenými parametry, mikrovlnným tranzistorům nejrůznějších typů, výkonovým unipolárním tranzistorům. Předmět obsahuje popis rádiových funkčních bloků: vysokofrekvenční zesilovače se soustředěnými i rozprostřenými parametry a jejich šumové vlastnosti, výkonové zesilovače, oscilátory a problematiku fázového šumu, krystalové oscilátory, směšovače vyvážené i vícenásobně vyvážené.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Podrobnější popis amplitudové modulace (AM, DSB), vztahy v časové oblasti, spektrální a energetické vlastnosti, energetická účinnost.

2. Podrobnější popis úhlové modulace (PM, FM), vztahy v časové oblasti, spektrální a energetické vlastnosti, stereo v FM, preemfáze a deemfáze. Šumové vlastnosti analogových modulací.

3. Podrobnější popis digitálních modulací (ASK, FSK, PSK), časová oblast a základní spektrální vlastnosti. Konstelační diagramy.

4. Další nejčastěji používané digitální modulace a jejich vlastnosti: GMSK, Pi/4 QPSK, Grayův kód.

5. Podrobnější popis modulačního principu OFDM, vlastnosti v časové a spektrální oblasti, ochranný interval, pilotní signály. Jednofrekvenční síť.

6. Principy rozprostření spektra rádiového signálu. Principy protichybového kódování v přenosových systémech, kódový poměr, systematický kód, příklady metod kódování a dekódování.

7. Stavební bloky rádiových komunikačních systémů. Směšovač, užitečné a neužitečné produkty, reciproké směšování, užití filtrů před a za směšovačem. Fázový závěs, popis blokového schématu, základní parametry, aplikace fázového závěsu.

8. Základní typy přijímačů. Superhet s jedním a dvojím směšováním. Příjem zrcadlového signálu. Pomocné obvody přijímačů. Základní parametry přijímačů a jejich měření.

9. Vysokofrekvenční vlastnosti pasivních prvků C, L, R. Parazitní prvky, jejich kmitočtové vlastnosti. ESR, Q. Definování pasivních dvojbranů a trojbranů systémem S-parametrů. Rezonanční obvody. Vysokofrekvenční filtry, SAW apod.

10. Vysokofrekvenční tranzistory: BJT, HBT, MESFET, pHEMT, SiGe, výkonové MOSFET a LDMOSFET. Šumové vlastnosti vysokofrekvenčních tranzistorů.

11. Vysokofrekvenční zesilovače, LNA. Zesilovače s rozprostřeným zesílením, základní princip. Výkonové vysokofrekvenční zesilovače, způsoby optimalizace výkonu, účinnosti atd.

12. Šumové vlastnosti vysokofrekvenčních obvodů. Základní fyzikální zdroje šumu a jejich matematický popis. Šumy pasivních a aktivních prvků rádiových obvodů. Základní způsoby šumové optimalizace vysokofrekvenčních obvodů.

13. Základní zapojení oscilátorů v radiotechnice (Colpitts, Clapp, Hartley apod.). Napěťově řízené oscilátory (VCO), PLL. Krystalové oscilátory, přechodný děj.

14. Základní zapojení směšovačů. Vyvážené a vícenásobně vyvážené směšovače. Směšovače s diodami, BJT a MOSFET.

Osnova cvičení:

Cvičení předmětu se skládají ze série laboratorních měření a seminářů volených tak, aby pokrývala témata probíraná na přednáškách a přispěla tak k přirozenému pochopení činnosti rádiových obvodů a zařízení. Proběhne měření charakteristik rádiových filtrů, měření zesilovačů v různých třídách včetně měření výkonového zesilovače vysílače, měření oscilátorů i směšovačů včetně stanovení IP1 a IP3 a také měření nejrůznějších parametrů rádiových přijímačů.

MĚŘENÍ:

1. Měření na zesilovači ve třídách A, AB, B, a C; zesílení signálu s proměnnou obálkou, linearita zesílení.

2. Návrh, konstrukce a měření RC oscilátoru; kmitočet oscilací, stabilizace oscilací, činitel harmonického zkreslení.

3. Měření na směšovači s mezifrekvenčním filtrem; produkty směšování při 1-tónovém a při 2-tónovém buzení, přenosová charakteristika filtru.

4. Měření parametrů, charakteristik rádiového přijímače AM signálu; citlivost, napěťová charakteristika a rychlost reakce AGC, selektivita.

5. Měření parametrů, charakteristik rádiového přijímače FM signálu; citlivost, kmitočtová charakteristika a zkreslení nízkofrekvenčního signálu.

6. Měření na rádiovém vysílači; kmitočet nosné vlny, výkon a harmonické zkreslení vysokofrekvenčního signálu.

7. Měření fázového závěsu; rozsah udržení, rozsah zachycení, aplikace v demodulátorech AM a FM signálu.

8. Měření na systému digitální televize; spektra a konstelační diagramy OFDM modulace, jednofrekvenční síť.

SEMINÁŘE:

9. Kaskádní syntéza, souhrnné parametry přijímače.

10. Vysokofrekvenční vlastnosti pasivních prvků, transformátorová vazba.

11. Přijímače, zrcadlový kmitočet a jeho potlačení, dvojité směšování.

12. Oscilátor, frekvenční syntéza.

13. Zesilovač, diferenční stupeň, selektivní zesilovač.

14. Směšovač, konverzní parametry.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura (doporučená, nepovinná):

Dobeš, J., Žalud, V.: Moderní radiotechnika. BEN, 2006, 764 str. ISBN 80-7300-132-2.

Vendelin, G.D., Pavio, A.M., Rohde, U.L.: Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques.

Wiley-Interscience, 2005, 1058 str. ISBN 0-471-41479-4.

Misra, D.K: Radio-Frequency and Microwave Communication Circuits Analysis and Design . John Wiley & Sons, Inc.,

2001, 577 str. ISBN 0-471-41253-8.

Caverly, R.: CMOS RFIC Design Principles. Artech House, 2007, 435 s. ISBN 978-1-59693-132-9.

Sodagar, A.M.: Analysis of Bipolar and CMOS Amlifiers. CRC Press, 2007, 411 str. ISBN 1-4200-4644-6.

Nelson, C. High-Frequency and Microwave Circuit Design. CRC Press, 2008, 162 str. ISBN 978-0-8493-7562-0.

Odyniec, M: RF and Microwave Oscillator Design. Artech House, 2002, 398 str. 1-58053-320-5.

Dobrowolski, J.A., Ostrowski, W.: Computer-Aided Analysis, Modeling, and Design of Microwave Networks The

Wave Approach . Artech House, 1996, 305 str. ISBN 0-89006-669-8.

Wong, T.T.Y.: Fundamentals of Distributed Amplification. Artech House, 1993, 325 str. ISBN 0-89006-645-9.

Sun, Y.: Wireless Communications Circuits and Systems. IEE, 2004, 285 str. ISBN 0-85296-443-9.

Baker, R.J., Li, H.V., Boyce, D.E.: CMOS Design, Layout, and Simulation. IEEE & Wiley-Interscience, 1998, 902

str. ISBN 0-7803-3416-7.

Wamback, P., Sansen, W.: Distortion Analysis of Analog Integrated Circuits. Kluwer Academic Publishers, 1998, 501

str. ISBN 0-7923-8166-6.

Rudolph, M.: Introduction to Modeling HBTs. Artech House, 2006, 322 str. ISBN 1-58053-144-x.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B37ROZ
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-436
Ulovec K.
Puričer P.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:C3-436
Ulovec K.
Puričer P.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost
Ulovec K.
Puričer P.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
St
místnost T2:C3-436
Dobeš J.
Ulovec K.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4638306.html