Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Audiovizuální technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B37AVT KZ 4 2P+2L česky

Podmínkou zápisu na předmět B2B37AVT je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM

Garant předmětu:
Petr Páta
Přednášející:
Libor Husník, Miloš Klíma, Petr Páta, František Rund
Cvičící:
Jan Bednář, Martin Bernas, Petr Honzík, Libor Husník, Miloš Klíma, Petr Páta, František Rund, Adam Zizien
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět je věnován základům multimediální techniky (audio a video) a zabývá se základy audio a video (zvuk a obraz) snímání, zpracování signálu, vysílání a distribuce, záznamu a reprodukce včetně fyziologie slyšení a vidění ve formě širokého přehledu těchto problémů. Poskytuje základní informace pro pochopení hlavních principů a systémových řešení v této oblasti.

Požadavky:

Znalost základů matematiky, fyziky.

Osnova přednášek:

1. Fyziologie a anatomie slyšení, psychoakustické aspekty slyšení

2. Šíření zvuku ve volném prostoru, zvukové signály

3. Elektroakustické měniče

4. Základy prostorové akustiky

5. Ozvučování. Základní měřicí metody v akustice

6. Zpracování a záznam zvukových signálů

7. Fyziologie a anatomie vidění, psychovizuální aspekty vidění

8. Kolorimetrie - popis barevných světel

9. Obrazové senzory

10. Obrazové displeje

11. Analogové zdrojové kódování obrazu, TV signál

12. Úvod do komprese obrazu (kompresní metody)

13. Standardy komprese obrazu a videa

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, podmínky zápočtu, laboratorní řád

2. Výklad úloh ze zvukové části

3. Měření akustického výkonu vyzářeného reproduktorem

4. Měření vstupní elektrické impedance reproduktoru v ozvučnici

5. Měření činitele zvukové pohltivosti

6. Zvukové signály a jejich hodnocení

7. Výklad úloh z video části

8. Měření parametrů videosignálu

9. Kolorimetrie - měření barevného světla

10. Měření kritického kmitočtu blikání

11. Měření modulační přenosové funkce

12. Simulace ztrátové komprese obrazu

13. Zápočtový test, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy audiovizuální techniky. Především se zaměřením na získávání, zpracování, přenos a distribuce obrazu a zvuku. Zvláštní zřetel je kladen na pochopení fyziologických vlastností vidění a slyšení a jejich uplatnění v audiovizualní technice.

Studijní materiály:

1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha

1996.

2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.

3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.

4. Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha: BEN-Technická literatura, 1997.

5. Saleh, B.E.A., Teich, M.C.: Základy fotoniky. (4 svazky), Matfyzpress, Praha 1994-1996.

6. Borwick, J.: Loudspeaker and Headphone Handbook, Focal Press, 1997, ISBN: 0240513711

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B37AVT
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:D3-309
Husník L.
Klíma M.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309
místnost T2:B3-554

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Husník L.
Bernas M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Husník L.
Bernas M.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost
Husník L.
Klíma M.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
místnost T2:B3-552

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-552
Husník L.
Bernas M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Husník L.
Bernas M.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Husník L.
Bernas M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Husník L.
Bernas M.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Husník L.
Bernas M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Husník L.
Bernas M.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Husník L.
Bernas M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
Út
místnost T2:B3-554
Rund F.
Bednář J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Rund F.
Bednář J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-552
Rund F.
Bednář J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-552
Rund F.
Bednář J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Rund F.
Bednář J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Rund F.
Bednář J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Rund F.
Bednář J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Rund F.
Bednář J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Rund F.
Bednář J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Rund F.
Bednář J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4638106.html