Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Digitální televize a rozhlas

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M37DTR Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Náplň předmětu tvoří problematika týkající se přenosu obrazové a zvukové informace. Popisovány jsou metody vytváření datového toku, způsoby zdrojového a kanálového kódování, prostředky zabezpečení proti chybám a modulační principy a formáty. Pozornost je věnována jednotlivým standardům přenosových systémů s ohledem na vlastnosti přenosového kanálu. Předmět se rovněž zabývá popisem doprovodných služeb a měřením v přenosových systémech.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti signálů a soustav (absolvování předmětu Signály a soustavy výhodou, nikoli nutnou podmínkou).

Osnova přednášek:

1. Přehled vývoje přenosových systémů televize. Základní požadavky a principy přenosu televizního obrazu.

2. Informační obsah audiovizuálního signálu. Digitalizace obrazu.

3. Přehled vývoje přenosových systémů rozhlasu, stereofonní rozhlasové vysílání.

4. Metody zdrojového zpracování videosignálu.

5. Metody zdrojového zpracování audiosignálu. Programový a transportní multiplex.

6. Technické prostředky rádiových systémů, základní principy přenosu signálu, základní vlastnosti a vliv přenosového kanálu.

7. Zabezpečení proti chybám při přenosu digitální televize a rozhlasu, konvoluční a blokové kódy, více úrovňové zabezpečení.

8. Modulace v systémech pro přenos digitální televize a rozhlasu. Jednofrekvenční síť.

9. Koncepce systémů pro vysílání digitální televize a rozhlasu. Moderní standardy pro vysílání digitální televize a digitálního rozhlasu.

10. Hodnocení kvality audiovizuální informace.

11. Datové služby v systémech televize a rozhlasu.

12. Infotainment „multimediální autorádio“ - rádiový příjem od antény až k uchu řidiče.

13. Video streaming. IPTV. Nové směry v multimediální technice.

14. Rezerva / Shrnutí problematiky, opakování.

Osnova cvičení:

SEMINÁŘE:

1. Exkurze - zdrojové zpracování zvukového a obrazového signálu, vysílání.

2. Exkurze - zdrojové zpracování zvukového a obrazového signálu, vysílání.

MĚŘENÍ:

3. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce v laboratoři.

4. Vzorkování a rekonstrukce signálu, vzorkovací teorém.

5. Měření hlasitosti zvuku.

6. Měření na stereokodéru.

7. Analýza transportního toku digitální televize.

8. Měření na systému digitální televize s testovacím přijímačem.

9. Dynamické úpravy zvukového signálu.

10. Měření na vysílači digitální televize, parametry vysokofrekvenčního signálu.

11. Hodnocení kvality televizního obrazu.

12. Měření chybovosti datového toku digitální televize, srovnání prvé a druhé generace.

13. Rezerva.

14. Zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura (doporučená, nepovinná):

1. DOBEŠ, J., ŽALUD, V. Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.

2. LEGÍŇ, M. Televizní technika DVB-T. 1. vyd. BEN, 2007. 288 s. ISBN 978-80-7300-204-6.

3. FISCHER, W. Digital Video and Audio Broadcasting Technology. Heidelberg: Springer, 2010. 811 s. ISBN 978-3-642-11611-7

4. REIMERS, U. DVB: the family of international standards for digital video broadcasting. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005. ISBN 354043545X.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M37DTR
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4637206.html