Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Obrazová technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M37OBT Z,ZK 6 2p+2l česky
Vztahy:
Předmět B2M37OBT může při kontrole studijních plánů nahradit předmět A2M37OBT
Předmět B2M37OBT nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A2M37OBT (vztah je symetrický)
Předmět B2M37OBT může být splněn v zastoupení předmětem A2M37OBT
Předmět B2M37OBT nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A2M37OBT (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Petr Páta
Přednášející:
Miloš Klíma, Petr Páta
Cvičící:
Karel Fliegel, Petr Páta, Petr Skala
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět je věnován problematice multimediální techniky se zaměřením na snímání, zpracování a reprodukci obrazu. Zaměřuje se především na oblasti zahrnující měření fotometrických, radiometrických a kolorimetrických veličin, popis konstrukce objektivů, obrazových senzorů a displejů včetně jejich parametrů. Dále je předmět věnován problematice kinematografie, fotografie a dalších speciálních metod reprodukce obrazu, např. polygrafie a digitálního tisku. Studovaná problematika je doplněna o výklad pokročilých metod zpracování obrazu.

Požadavky:

Předpokládá se znalost fyziky, matematické analýzy a analýzy signálů a soustav.

Osnova přednášek:

1. Multimediální technologie a pozorující subjekt, digitální fotografie

2. Fyziologické a psychovizuální vlastnosti vidění - hierarchie zpracování obrazu

3. Fotometrie, radiometrie, kolorimetrie

4. Objektivy, 2D přenosové funkce

5. Obrazové senzory

6. Obrazové displeje

7. Kinematografie, fotografie

8. Metody předzpracování obrazové informace - základní operace nad obrazem

9. Kompresní metody obrazu pro multimédia

10. Obrazové, AV formáty a kompresní standardy pro multimédia a počítačovou techniku

11. Polygrafie, digitální tisk

12. Metody rekonstrukce obrazu

13. Speciální optické zobrazovací systémy

14. 3D systémy - metody snímání a reprodukci, holografie, aplikace

Osnova cvičení:

1. Úvod, bezpečnost

2. Základy zpracování obrazu v Matlabu - generování testovacího obrazce

3. Převodní charakteristika (LUT) a histogram

4. 2D konvoluce - filtrace a detekce hran

5. Interpolační metody - snímání barevného obrazu

6. Ztrátová komprese obrazu - JPEG, VQ

7. Metody rekonstrukce obrazu - potlačení šumu v obraze

8. Dírková komora jako zobrazovací systém

9. Měření modulační přenosové funkce (MTF) digitálního fotoaparátu

10. Měření převodní charakteristika digitálního fotoaparátu

11. Kalibrace snímacího řetězce (digitální fotoaparát, monitor, tiskárna, projektor)

12. Měření spektrální propustnosti fotografických filtrů

13. Fourierovská optika - 2D filtrace optickou cestou

14. Test, zápočty

Cíle studia:

Studenti se seznámí s principy a metodami obrazové techniky. Zvláštním zřetel bude kladen na oblast snímání, zpracování, přenos a reprodukci obrazové informace.

Studijní materiály:

1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha

1996.

2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.

3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.

4. Goodman, J. W., Introduction to Fourier Optics, 3rd edition, Roberts&Company Pub., 2005.

5. Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha, BEN-Technická literatura, 1997.

6. Vlček, K.: Komprese

Poznámka:

2p+2l+2d

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M37OBT
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-438
Páta P.
Klíma M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator
St
Čt
místnost T2:B3-554
Fliegel K.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Fliegel K.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4636806.html