Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Bezpečnost práce v elektrotechnice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2143006 Z 0 0P+0C+0L česky
Garant předmětu:
Jan Chyský
Přednášející:
Jan Chyský
Cvičící:
Dana Bauerová, Miroslav Cerman, Tomáš Finsterle, Vladimír Hlaváč, Jan Hošek, Jan Chyský, Lubomír Musálek, Šárka Němcová, Jaroslav Novák, Lukáš Novák, Martin Novák, Martin Novák, Zdeněk Novák, Zdeněk Novák, Cyril Oswald, Stanislava Papežová, Oleg Sivkov, Libor Straka, Jiří Šťastný, Josef Vlček, Stanislav Vrána
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Absolvování školení a složení testu podle vyhl. 50 (vyhláška číslo 50/1978 Sb. vydaná Českým úřadem bezpečnosti práce a Českým báňským úřadem dne 19. května 1978, podle paragrafu 4, „Osoba poučená“). Absolvování tohoto předmětu je předpokladem k účasti na laboratotní výuce v laboratořích, kde se používají zařízení napájené elektrickým proudem.

Požadavky:

Platnost získaného osvědčení je 3 roky od absolvování přezkoušení

Osnova přednášek:

Školení v předepsaném rozsahu:

Absolvent předmětu (student) získá oprávnění pro práci na el. zařízeních dle §4 osoba poučená tj.

Organizací je v rozsahu své činnosti seznámen s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, proškolen v této činnosti, upozorněn na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámen s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Pracovníci dle §4 budou v rozsahu svých činností (laboratorní cvičení, projekty, bakalářské a diplomové práce) oprávněni:

1.Pracovat na el. zařízení nízkého napětí bez napětí

2.Obsluhovat zařízení pod napětím

3.V blízkosti částí pod napětím smějí pracovat pod dozorem; na částech pod napětím pracovat nesmějí.

Obsah předmětu:

1.Krizové situace v souvislosti s el. proudem a jejich řešení

2.Obsluha a práce na el. zařízení

3.Technické prostředky ochrany před úrazem el. proudem a poškozením zařízení

a.Sítě a rozvod el. energie TN-C, TN-S

b.Účel a provedení jištění

c.Základní ochrana a ochrany při poruše

d.Ochrana automatickým odpojením

e.Ochrany doplňkové

4.První pomoc při úrazu el. proudem

5.Požár na elektrickém zařízení

6.Proškolení v souvislosti s místními podmínkami na FS

Protokolární přezkoušení:

1.První pomoc při úrazech elektrickým proudem

2.Základní provedení ochran

3.Oprávnění pracovníků

4.Místní podmínky

Osnova cvičení:

Písemný test a orientační ústní přezkoušení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Vyhláška číslo 50/1978 Sb. vydaná Českým úřadem bezpečnosti práce a Českým báňským úřadem dne 19. května 1978

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4636606.html