Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Transmission and Distribution of Electricity

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M15PRE Z,ZK 6 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Výpočet ustálených chodů v ES

2.Optimální rozdělení výkonů zdrojů v ES

3.Proudová zatížitelnost venkovních vedení

4.Elektromagnetické pole venkovních vedení

5.Řízení toků činných a jalových výkonů v ES

6.Systémy FACTS v elektroenergetice ? principy

7.Systémy FACTS v elektroenergetice ? aplikace pro řízení v ES

8.Phase-shifting transformátory, stejnosměrné přenosy (HVDC) v ES

9.Mechanika venkovních vedení

10.Elektromagnetické vazby v synchronním stroji

11.Provozní stavy synchronního stroje

12.Elektromagnetické jevy v ES

13.Elektromechanické jevy v ES

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Saadat, H.: Power System Analysis. McGraw-Hill, New York, 2011.

Acha, E..: Three-phase Power System Analysis. A D Publishing, New York 2015.

Hingorani, N.G., Gyugyi, L.: Undestanding FACTS. IEEE Press, 2000.

Weedy, B.M. a kol: Electric Power Systems. Wiley 2012.

Machowski, J..: System Dynamics: Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems. Wiley, 2012,

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4634806.html