Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Elements and Operation of Electrical Power Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M15PPE KZ 4 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Student je v rámci předmětu seznámen se základními technickými principy přenosu a distribuce elektrické energie. Probírány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené, přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění, kvalita elektrické energie a její řízení a vlastnosti a použití elektrických strojů.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Modely základních prvků elektroenergetických systémů v časové oblasti a v harmonickém ustáleném stavu

2.Výkon a energie v jednofázové a trojfázové soustavě, kompenzace účiníku

3.Parametry distribučních a přenosových vedení

4.Parametry transformátorů tlumivek a kondenzátorů používaných při přenosu a distribuci el. energie

5.Základní výpočty v sítích ? ustálené stavy soustav

6.Základní výpočty v sítích ? základní poruchové stavy

7.Dimenzování prvků elektrizačních soustav

8.Chránění a jištění, selektivita jištění

9.Řízení napětí a frekvence v ES

10.Kvalita elektrické energie

11.Základní typy, vlastnosti a použití stejnosměrných strojů

12.Základní typy, vlastnosti a použití asynchronních strojů

13.Základní typy, vlastnosti a použití synchronních strojů

14.Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Blume, Steven Warren. Electric power system basics: for the nonelectrical professional [online]. Hoboken: Wiley, 2007 [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470185810>. ISBN 978-0-470-18581-0.

H. Saadat: Power system analysis. USA, McGraw-Hill, 1999

Hase, Yoshihide. Handbook of power system engineering. Chichester: Wiley, ?2007. xxvi, 548 s. ISBN 9780470033678.

Měřička, J., Hamata, V., Voženílek, P.: Elektrické stroje. Skripta ČVUT, Praha, 2000. ISBN 80-01-02109-2.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4634706.html