Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dynamics and Reliability of Electrical Power Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE0M15DSE Z,ZK 5 2+2s anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s modelováním prvků v ES pro účely simulací dynamických a přechodných dějů. Probrány jsou jevy týkající se regulací systémových veličin, stability provozu sítí a mimořádných stavů v ES. Rovněž jsou studenti seznámeni s oblastí spolehlivosti a údržby sítí.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Modelování prvků ES

2.Systémové modelování

3.Odhad stavů a parametrů

4.Základní řídicí algoritmy v ES

5.Dynamika a regulace P-f

6.Dynamika a regulace Q-U

7.Predikce zátěže a Unit commitment

8.Stabilita systému

9.Systémy WAMPaC

10.Systémové automatiky a ochrany

11.Havarijní stavy a jejich řešení, nouzové zásobování elektrickou energií

12.Spolehlivost prvků v elektroenergetice

13.Systémová spolehlivost a údržba

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Tlustý, J. a kol.: Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04939-2.

Tůma, J. a kol.: Security, quality and reliability of electrical energy. Praha, 2007, ISBN 978-80-239-9056-0.

Machowski, J., Bialek, J.W., Rumby, J.R.: Power system dynamics. Wiley, 2008, ISBN 978-0-470-72558-0.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4633806.html