Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výpočetní aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1B15VYA KZ 4 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Mathematica: základy syntaxe.

2.Mathematica: řešení rovnic a jejich soustav, ukázky řešení elektrických obvodů.

3.Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D.

4.Mathematica: List, Rule, ReplaceAll.

5.Mathematica: DSolve a NDSolve, řešení přechodných dějů.

6.Mathematica: Fit a NonlinearFit, ukázky prokladů fyzikálních závislostí.

7.Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numerické řešení diferenciálních rovnic.

8.Mathematica: Module, NMinimize, ukázky optimalizací elektroenergetických systémů.

9.MATLAB: základy syntaxe, maticové operace.

10.MATLAB: funkce, grafické výstupy.

11.MATLAB: ODE.

12.MATLAB Simulink: ukázky modelování elektroenergetických systémů.

13.MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kyncl, J., Novotný, M.: Číslicové a analogové obvody. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1051-672.

Trott, M.: The mathematica guidebook for numerics. New York, NY: Springer, c2006, xxxv, 1208 p. ISBN 03-872-8814-7.

http://www.mathworks.com/

Stránky předmětu jsou k dispozici na adrese:

https://www.powerwiki.cz/wiki/VYA

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4632606.html