Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provoz elektroenergetických soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD0B15PES Z,ZK 4 14KP+6KS česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Energetická legislativa

2.Způsoby provozování sítí vvn, vn, nn

3.Regulace napětí a odběru v distribučních soustavách

4.Kompenzované sítě vn

5.Odporníkové sítě vn

6.Kodex přenosové soustavy, provozování elektrárenských bloků

7.Podpůrné služby (principy, zálohy, certifikace)

8.Rozvoj, bezpečnost a kvalita provozu přenosové soustavy

9.Zařízení a standardy přenosové soustavy

10.Kodex distribuční soustavy, spolehlivost a kvalita dodávek

11.Provoz zdrojů připojených do distribuční soustavy

12.Rozptýlená výroba elektrické energie

13.Nové trendy v provozu soustav

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Pravidla provozování přenosové soustavy

Pravidla provozování distribučních soustav

Toman, P. a kol.: Provoz distribučních soustav. Praha: ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04935-8

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4631706.html