Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Simulace výrobních systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M13SVS Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Künzel, Pavel Mach
Přednášející:
Karel Künzel, Pavel Mach, Jan Zemen
Cvičící:
Karel Künzel, Pavel Mach, Kateřina Nováková, Jan Zemen
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na metody vytváření statických a dynamických modelů procesů a systémů. Jsou charakterizovány a popsány základní typy modelů. Modely jsou konstruovány analyticky na základě znalosti vztahů mezi parametry, nebo experimentálně. Jsou uvedeny i faktorové experimenty pro kvalitativní proměnnou. Dále je uveden postup tvorby dynamických matematických modelů a simulace dynamického chování procesů a systémů s počítačovou podporou. Jsou prezentovány základní metody sestavení matematických modelů jednotlivých komponent, sestavení celkového matematického modelu. Aplikace pro počítačové modelování a simulace elektrických, tepelných a mechanických systémů ve výkonové elektrotechnice.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13SVS

Požadavky:

Pro získání zápočtu z předmětu je podmínkou povinná aktivní účast na cvičeních, průběžné zpracování a akceptování zadaných dílčích úloh.

Osnova přednášek:

1.Procesy a systémy elektrotechnické výroby a jejich členění. Analýza, optimalizace a syntéza.

2.Statické a dynamické modely, základní matematický popis, počáteční a okrajové podmínky.

3.Grafické řešení statických modelů procesů. Hodnocení kvality modelů.

4.Statistické řízení jakosti pro kvalitativní parametry procesů. Tabulky analýzy rozptylu.

5.Modely procesů tepelné kinetiky.

6.Modely procesů chemické a difúzní kinetiky.

7.Úprava dat při řešení modelů procesů.

8.Analýza dynamického chování komponent systému. Využití modelování a simulace.

9.Matematický model systému ve stavovém prostoru, lineární a linearizované modely. Příklady.

10.Obrazový přenos jednorozměrového a vícerozměrového systému. Výsledný přenos dekomponovaného systému. Příklady.

11.Modely neelektrických systémů mechanických a tepelných, ekvivalentní elektrické obvody. Modely nelineárních systémů. Příklady.

12.Identifikace parametrů modelu z dynamického chování. Analýza chování systému z matematického modelu.

13.Využití simulace pro optimalizaci dynamického chování systému, hodnocení kvality.

14.Analýza dynamického systému v kmitočtové oblasti, kmitočtové charakteristiky.

Osnova cvičení:

1. Základní metody počítačového modelování systémů, programové nástroje.

2. Modelování technologických linek analýza „what if“.

3. Sestavení modelu technologické linky,

4. Model technologické linky - obsluha, směny, vyhodnocení.

5. Model technologické linky - doprava, cesty

6. Samostatná práce

7. Prezentace modelu

8. Modelování elektrických systémů, příklady modelů.

9. Individuální úlohy tvorby modelů a simulace chování elektrických systémů.

10. Individuální úlohy tvorby modelů a simulace chování elektromechanického systému.

11. Modelování výkonových polovodičových měničů..

12. Modely mechanických a tepelných systémů.

13. Samostatná práce.

14. Zápočet.

Cíle studia:

Student se seznámí s vytvářením statických a dynamických modelů procesů, naučí se je optimalizovat.

Studijní materiály:

Turton, R., Bailie, R. C.: Analysis, synthesis and design of chemical processes. Prentice Hall, 2012

Sauer, W., Oppermann, M. et al.: Electronics Process Technology, Springer Verlag, 2006

Karban P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press Brno, 2006

Matlab & Simulink Tutorials. In: www.mathworks.com/academia/

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M13SVS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C4-264

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C4-264
Künzel K.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C4-264

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
Út
místnost T2:C4-264

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C4-264
Künzel K.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C4-264

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4626006.html