Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt R

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PRJR KZ 6 5C česky
Přednášející:
Lenka Hanzalová
Cvičící:
Běla Stibůrková (gar.), Lenka Hanzalová, Miroslava Kuchtová, Václav Kupilík, Malila Noori, Martin Tipka, Eva Zezulová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Obsahem Projektu PRJR je komplexní návrh pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům, případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo hotel). Student zpracuje návrh, podle architektonické studie (s vyřešenou dispozicí) ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o vybrané detaily typické pro zvolené řešení. Konstrukce budou navrženy v souladu s požadavky tepelně technickými a akustickými.

Projekt zohledňuje předchozí nabyté znalosti v předmětech Pozemní stavby 1, Stavební fyzika 1, Kompletační konstrukce (vše na katedře K124) a dalších, zejména na katedře 122 a v základním kursu na katedrách 125, 133 a 134.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty).

- Koncepční návrh obalových konstrukcí budovy a jejich základní tepelně-technické posouzení (U) a vnitřních konstrukcí posouzené z hlediska stavební fyziky, návrh skladeb podlah a střešních konstrukcí , zejména pro výpočet zatížení.

- Empirické statické posouzení návrhu a statický výpočet, výkres tvaru/skladby stropu bude součástí části Statika ( konzultant K125)

- Půdorys typického podlaží 1:50

- Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)

- Řez objektem 1:50, vedený schodištěm + skladby vodorovných konstrukcí

- Komplexní řez obvodovou stěnou 1:20

- Pohled na střechu 1:100

- Pohled na fasádu (technický) 1:100

- Výkres základů

- Situace 1:200 (zahrnujcí řešení okolních ploch)

- Vybrané stavební detaily zadané vyučujícím 1:5, 1:2

- Technická zpráva, podle platných předpisů. V omezeném rozsahu bude zpráva obsahovat i řešení TZB a požární bezpečnost staveb.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá představu o komplexním přístupu k navrhování objektu, vnímá problematiku všech zúčastněných profesí a jejich vzájemné interakce, schopnost analýzy a optimalizace stavebních konstrukcí objektů pozemních staveb.

Získat přehled o dané oblasti, uvědomit si zásady pro připravenost objektu, pracoviště, zásady technologického postupu daného procesu.

Studijní materiály:

1.Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN

2.Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995

3.Přednášky z dosud absolvovaných předmětů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4624106.html