Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD0B13KEO Z,ZK 4 14KP+6KL česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Návrh a konstrukce desek plošných spojů a sestav. Jednostranné, oboustranné a vícevrstvé desky. Technologie vsazované montáže a povrchové montáže. Návrhy předloh plošných spojů. Pasivní a polovodičové součástky pro elektronické obvody. Rozmísťování a automatické osazování součástek. Pájecí techniky. Testování desek plošných spojů ve výrobě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/BD0B13KEO

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, realizuje zvolené zařízení nebo elektronický obvod, odevzdá protokol o realizaci obvodu a získá minimálně 50 % z maximálního množství hodnotících bodů v testech. Ze 3 otázek u zkoušky nezodpoví maximálně 1.

Osnova přednášek:

1. Způsoby realizace elektronického obvodu, vliv na konstrukci

2. Technika návrhu reálného obvodu

3. Technologie plošných spojů a montáže součástek

4. Praktický návrh plošných spojů

5. Počítačový návrh

6. Specifické vlastnosti pasiv. součástek ve vztahu k aplikaci

7. Specifické vlastnosti aktivních součástek

8. Napáječe pro elektronické obvody, návrh, realizace

9. Zásady při osazování součástek, pájení, povrchová úprava

10. Spínací a propojovací členy

11. Uvádění do provozu, ověření funkce

12. Výběr měřicích metod a přístrojů

13. Vliv konstrukce na spolehlivost zařízení

14. Základní normy pro elektronická zařízení

Osnova cvičení:

1. Úvod. Bezpečnostní předpisy. Katalogy součástek

2. Způsoby realizace elektronických obvodů

3. Návrh desky plošného spoje

4. Počítačový program FORMICA

5. Počítačový program FORMICA

6. Realizace elektronického obvodu - schéma

8. Realizace elektronického obvodu - plošný spoj

9. Montáž součástek

10. Realizace elektronického obvodu - pájení

11. Ověřování funkce obvodu

12. Měření na obvodu

13. Závěrečná zpráva

14. Zápočet

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlastnostmi základních elektronických součástek, jejich použitím při realizaci elektronických obvodů, technologií návrhu a realizace PCB a postupy při uvádění do chodu realizovaných zařízení

Studijní materiály:

Cetl, T., Papež, V.: Konstrukce a realizace elektronických obvodů. Skripta FEL ČVUT, Praha 2002

Formica-návrhový systém pro DPS www.papouch.com/cz/shop/product/formica-navrh-dps/

J.Peček: Elektronika v kostce, BEN 2002, ISBN 80-86056-80-5

Cetl, T.,Hrzina, P., Papež, V.: Příklady konstrukčních řešení elektronických obvodů. Skripta FEL ČVUT, Praha 2006

Poznámka:

Rozsah výuky 14+6L

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B13KEO
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4623406.html