Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Perspektivní technologie v elektrotechnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1B13PTE Z,ZK 4 14KP+6KL česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Vybrané materiály a technologie poskytující nové vlastnosti a možnosti uplatnění

elektrotechnických výrobků. Supravodivé materiály,speciální polymerní struktury v čisté nebo kompozitní formě, materiály s tvarovou pamětí, inteligentní polymery, materiály na bázi nanočástic. Vybrané druhy svazkových technologií a jejich aplikace.

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Osnova přednášek:

1.Nové trendy ve využití materiálů a technologií

2.Technologie polovodičových součástek

3.Organické polovodiče

4.Vakuum ? získávání vakua

5.Vakuum ? měření vakua

6.Principy dosahování nízkých teplot, chování látek při nízkých teplotách

7.Rozdělení a technologie supravodičů

8.Plasmové nástřiky keramických a kovových materiálů

9.Grafen, metamateriály, specifika, aplikace

10.Nanomateriály a specifika jejich chování

11.Vytváření nanostruktur. Aplikace nanomateriálů a nanotechnologií

12.Tištěná elektronika

13.Fast prototyping, 3D tisk

14.Perspektivní způsoby spojování materiálů

Osnova cvičení:

1.Organizace cvičení, bezpečnost práce. Zadání individuálních témat.

2.Ukázky zařízení a měření při kryogenních teplotách

3.Měření parametrů bezfrikčního ložiska na bázi HTS

4.Měření kritických teplot vybraných druhů HTS

5.Video - nanostruktury, nanotechnologie

6.Ukázky a měření plastových komponentů

7.Pájení v ochranné atmosféře

8.Lepené vodivé spoje

9.Zkoušení, měření parametrů vzorků propojovacích struktur

10.Ukázka a měření LCD

11.Prezentace individuálních referátů - část 1.

12.Prezentace individuálních referátů - část 2.

13.Prezentace individuálních referátů - část 3.

14.Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Meng Joo Er: New Trends in Technologies: Devices, Computer, Communication and Industrial Systems, ISBN 978-953-307-212-8, Sciyo, 2010

[2] Muhammad Enamul Hoque: Rapid Prototyping Technology - Principles and Functional Requirements, ISBN 978-953-307-970-7, InTech, 2011

[3] Ian M. Hutchings, Graham D. Martin: Inkjet Technology for Digital Fabrication, ISBN-13: 978-0470681985, Wiley, 2012

[4] Parinov, I.A.:Microstucture and Properties of High-Temperature Superconductors, New York, Springer Sciencen and Busines Media, 2013

Cao, G.: Nanostructures and nanomaterials. Imperial College Press. 2011

[5] Ray, S. Ch.: Applications of graphene and graphene-oxide based nanomaterials. Elsevier. 2015

[6] Suganuma, K.: Introduction to printed electronics. Springer. 2014

[7] Cicoira, F., Santato, C.: Organic electronics: Emerging concepts and technologies. Wiley 2013

[8] Chua, C. K., Leong, K. F., Lim, C. S.: Rapid prototyping. Word scientific publishing. 2010

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B13PTE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4623106.html