Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Databázové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD6B36DBS Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky si ověří při vypracování samostatné úlohy, která bude kontrolována v průběhu semestru ve dvou kontrolních bodech.

Požadavky:

Pro pochopení přednášené látky jsou nezbytné středoškolské znalosti matematiky, zejména pojmy funkce, zobrazení a kartézský součin. Pro úspěšné zvládnutí látky přednášené ve druhé polovině semestru je potřeba znalost základů programovacího jazyka Java.

Osnova přednášek:

1. Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model

2. Proces tvorby datového modelu

3. Dotazování v relačních databázích, základy jazyka SQL

4. Pokročilé dotazy, agregační funkce, vnořené dotazy ppt, pdf

5. Integritní omezení, referenční integrita, normální formy.

6. Transakce, jejich serializovatelnost, zamykání, stupně izolovanosti, uváznutí transkací

7. Indexy, efektivní implementace stromových struktur v databázích

8. Cursor, view, uložené procedury, triggery

9. Objektově-relační mapování, JPA 2.0

10. Pokročilé techniky JPA 2.0

11. GIS, prostorové indexační techniky

12. Datové sklady pdf

13. Zotavení z chyb, replikace dat, vysoká dostupnost, load balancing,

14. Moderní trendy databázových systémů

Osnova cvičení:

1. Motivace, seznámení s programovým vybavením, nabídka témat indiv. prací

2. Datové modelování, konceptuální a logický model

3. Návrh datového modelu, schválení tématu indiv. práce

4. SQL I.

5. SQL II.

6. SQL, CRUD, Kontrolní bod 1 (datový model)

7. Transakce, indexy

8. Pokročilé databázové techniky (pohledy, uložené procedury, triggery)

9. Přípojení k DB serveru: JDBC, JPA 2 - entity a manipulace s jimi, relace mezi entitami, JPQL

10.-11. Implementace semestrální práce

12. GIS ukázka, Datový sklad ukázka

13. Implementace semestrální práce

14. Odevzdání aplikace, zápočet

Cíle studia:

Studenti se získají potřebné teoretické znalosti, aby byli schopni navrhnout datový model pro relační databázi, formulovat dotazy nad relační databází v jazyce SQL, zvolit odpovídající stupeń izolovanosti transakcí a navrhnout a implementovat jednoduchou databázovou aplikaci v jazyce Java.

Studijní materiály:

Pokorný J., Valenta M.: Databázové systémy, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2013, ISBN 978-80-01-05212-9

Poznámka:
Další informace:
http://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/courses/192-B0B36DBS/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4541506.html