Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Algoritmy globální optimalizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D01AGO ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na rozvoj teoretických nástrojů i heuristik sloužících k hledání

globálního minima funkcí v souvislosti se specializací studenta na konkrétní třídy úloh.

Předmět je zaměřen na optimalizaci v prostoru s reálnými a celočíselnými souřadnicemi,

charakterizaci vybraných úloh globální optimalizace, analytické metody hledání globálního optima, lokální minimalizaci a heuristický přístup včetně genetických heuristik, techniky umělého žíhání a diferenciální evoluce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikovat vhodné optimalizační metody na úlohy související s disertační prací. Ovládat teorii uvedených metod, zvládnout jejich realizaci, nastavení jejich parametrů a kriticky zhodnotit chování metod ve vztahu k řešeným úlohám.

Studijní materiály:

Koza, J. (1992), Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection, MIT Press.

Schwefel, H.P. (1995) Evolution and Optimum Seeking. Wiley & Sons, New York.

Engelbrecht, A.P (2005) Fundamentals of Computational Swarm Intelligence. Wiley, New York.

Price, K.V., Storn, R.M., Lampinen, J.A. (2005) Differential Evolution, Springer, Berlin.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4525206.html