Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy multimediální tvorby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD6B39ZMT KZ 3 6KP+6KL česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického návrhu a jeho implementaci ve webovém prostředí. Předmět je organizován v rámci blokové výuky, kdy v rámci čtyř dnů studenti postupně absolvují jednotlivé části kurzu rozděleného na 2 přednášky a 2 dílny v každém dnu, ve kterých proběhne praktická část. Studenti si zde budou osvojovat praktické zásady při akvizici a zpracování multimediálního obsahu přičemž budou využívat několik různých typů nástrojů na úrovni aplikací a na úrovni jednoduchého kódu. Veškeré nabyté znalosti studenti uplatní v rámci posledního dne věnovaného vlastnímu návrhu a jeho uplatnění v rámci webového projektu. Po absolvování předmětu studenti zrealizují vlastní samostatný projekt a po jeho odevzdání budou hodnoceni.

Požadavky:

Předmět je vstupním přehledovým kurzem a nepředpokládá žádné teoretické znalosti z oboru. Vítána je zkušenost s některými programy z oblasti editace rastrových obrázků nebo zpracování videa.

Osnova přednášek:

1. Digitální obraz - barva, chromatický diagram, obrazové formáty, průhlednost, akvizice grafické informace (fotografování, rendering, montáž, 2D konstrukce, kresba).

2. Práce s digitálním obrazem - kompozice, konverze, grafické aplikace, programové nástroje a postupy.

3. Video - formáty pro video, kvalitativní parametry videa, kompozice videa, akvizice a přenos videa, kamera a její ovládací prvky.

4. Práce s videem - techniky střihu, základní pravidla střihové skladby, nástroje pro zpracování videa.

5. Zvuk - zvukový signál a jeho formy (digitální a analogová), formáty pro ukládání zvuku. Pojmy tón, barva tónu, rytmus, náběh, dozvuk. Akvizice zvuku, mikrofony a jejich charakteristika.

6. Práce se zvukem - zvuk jako signál vs. hudební komponenta vs. obecný zvuk, kompozice zvuku, programové a hardwarové nástroje pro práci se zvukem.

7. Grafický návrh - kompozice a formát, práce s barvami, písmo, rozbor designu hotových webových stránek.

8. Síťové a webové technologie - podpora pro prezentaci multimediálního obsahu ze strany webových technologií, síťové přenosy videa: řetězec pro video streaming, protokoly pro streaming, servery a jejich možnosti.

Osnova cvičení:

1. Snímání fotografie. Rozlišení, šum, světlo, hloubka ostrosti. Práce v terénu.

2. Zpracování digitálního obrazu. Kompozice, úpravy barev, retuš. Práce v počítačové učebně.

3. Snímání videa. Kamera a její nastavení. Pravidlo osy, technika záběru. Práce v terénu.

4. Zpracování videa. Střihové operace a jejich výběr, transformace videoklipu (translace, rotace, změna měřítka). Kompozice videa. Práce v počítačové učebně.

5. Snímání zvuku. Mikrofon a záznamové zařízení. Technika snímání jedno a vícekanálového zvuku. Práce v terénu.

6. Zpracování zvuku. Filtrace, šum, ruch. Editace zvukového signálu a kompozice více zvukových signálů. Práce v počítačové učebně.

7. Zpracování grafického návrhu. Využití materiálu z předchozích cvičení. Práce v počítačové učebně.

8. Realizace grafického návrhu. Využití zpracovaného materiálu a jeho zakomponování do designu webové stránky.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům studijního programu základní informace z oblasti pořizování a zpracování multimediálního obsahu tak, aby bylo dosaženo jednotné úrovně znalostí v této oblasti napříč celým studijním programem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Žára a kol.: Moderní počítačová grafika, Computer Press Brno, 2004, ISBN: 80-251-0454-0.

Doporučená literatura: Manuály a tutoriály ke grafickým aplikacím Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Sony Vegas, GIMP, Audacity dostupné na internetu. Viz příklady odkazů:

- GIMP: http://www.linuxsoft.cz/gimp/

- Adobe Premiere: http://www.mediacollege.com/adobe/premiere/pro/

- Adobe Photoshop: http://www.tutoriarts.cz/tutorialy/photoshop-13

Poznámka:

Předmět probíhá formou blokové výuky po dobu 4 týdnů. 4p+4L+2d

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD6B39ZMT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4491306.html