Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy webových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BD6B39ZWA Z,ZK 5 14KP+6KC
Vztahy:
Předmět BD6B39ZWA nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AD7B39WA1 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět se zaměří na tři bloky, každý bude ukončen částí práce na semestrální úloze, která se tématu týká. První blok bude zaměřen na strukturu a technickou implementace webové prezentace. Druhý bude zaměřen na multimediální obsah na webu. Třetí na tvorbu dynamického webu. Předmět bude zakončen zápočtem a zkouškou.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

1. Komunikace, sítě, protokoly

2. Jazyky pro prezentaci webového obsahu - HTML

3. Jazyky pro prezentaci webového obsahu - CSS

4. Logika na straně klienta - JavaScript

5. Architektura webu, jazyk PHP

6. Zpracování http dotazu

7. MVC architektura I

8. MVC architektura II

9. Databáze a jazyk SQL

10. Použití datových zdrojů

11. Technologie AJAX

12. Frameworky

13. Bezpečnostní rizika webových aplikací

14. Jiné architektury (záloha)

Osnova cvičení:

1. Komunikační protokoly

2. Jazyky HTML a XHTML

3. Kaskádní styly - CSS

4. Logika na straně klienta JavaScript

5. Základy jazyka PHP, písemný test

6. Jednoduché aplikace v PHP

7. OOP v PHP, MVC

8. MVC

9. Databáze a jejich využití ve webové aplikaci I

10. Databáze a jejich využití ve webové aplikaci II

11. AJAX

12. Framework NETTE

13. Konzultace a odevzdávání semestrálních úloh

14. Odevzdávání semestrálních úloh, zápočet

Cíle studia:

Předmět naučí studenty vytvářet a udržovat kvalitní webové prezentace určené na všechny typy cílových zařízení. Dále je naučí práci s multimédii a harmonizuje vlastní prezentaci a schopnost téma vysvětlit publiku.

Webové prezentace budou jak statické ve formě HTML, tak dynamické, tj. využívající generátory webových stránek na straně serveru. Studenti se naučí zpracovávat data přijaté přes webové rozhraní a reagovat na přijaté požadavky odpovídajícím způsobem, například změnou ve formuláři, techniku AJAX apod.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Miroslav Ponkrác, PHP a MySQL bez předchozích znalostí, Computer press 2012

Doporučená literatura:

Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML5 a CSS3, Computer press 2012

Nicholas Z. Zakas, JavaScript pro webové vývojáře, Computer press 2009

Poznámka:

2p+2c+2d

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B6B39ZWA/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4491206.html