Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení softwarových projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BD6B36RSP Z,ZK 6 14KP+6KC
Garant předmětu:
Miroslav Bureš
Přednášející:
Miroslav Bureš
Cvičící:
Miroslav Bureš
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět po uvedení základní teorie začíná přehledem metod a technik pro vytváření projektového plánu včetně metod odhadování pracnosti softwarového projektu. Na tuto část navazuje představení současných metodik vývoje software, zahrnujících jak klasické, tak agilní metody. Součástí této částí je srovnání a zhodnocení těchto metod včetně představení případových studií v této oblasti. Další část předmětu se zabývá technickými souvislostmi řízení softwarového projektu a procesu vývoje a principy zajištění kvality projektových výstupů. Zde se nejedná o přímé testování software, které je předmětem jiného kurzu, ale o metody revizí specifikací a projektové dokumentace, procesu opravy chyb a principů efektivního vývoje software.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

1. Úvod, opakování základní terminologie a přístupů

2. Metodiky vývoje 1: životní cyklus SW díla, tradiční řízení, vodopádový model

3. Tvorba plánu 1: Work Breakdown Structure, harmonogram

4. Tvorba plánu 2: Techniky odhadování pracnosti

5. Tvorba plánu 3: Sestavení plánu pro tradiční model řízení

6. Metodiky vývoje 2: Unified process, úvod do agilních technik

7. Metodiky vývoje 3: Agilní způsob vývoje, Extreme Programming, SCRUM

8. Metodiky vývoje 4: Test Driven Development

9. Strategie a plánování zajištění kvality 1

10. Strategie a plánování zajištění kvality 2

11. Statické testování, revize dokumentace

12. Proces reportování a opravy chyb

13. Release a upgrade management

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod, představení principu projektové práce, infrastruktura, sestavení projektových týmů, určení rolí

2. Týmová práce: příprava specifikace projektu, převzetí existujícího kódu

3. Týmová práce: sestavení plánu projektu

4. Týmová práce: sestavení planu projektu, retrospektiva

5. Týmová práce: realizace projektu + konzultace

6. Týmová práce: realizace projektu + konzultace

7. Týmová práce: realizace projektu + konzultace

8. Týmová práce: realizace projektu + retrospektiva

9. Test driven development 1 - metoda práce

10. Týmová práce: revize projektové dokumentace

11. Test driven development 2 - zhodnocení rozdílů proti klasickému stylu vývoje

12. Týmová práce: uzavření projektu + retrospektiva

13. Prezentace a vyhodnocení projektu a udělování zápočtu

14. Rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je připravit studenty na práci v rámci týmů vývoje software a seznámit je s principy plánování a řízení projektů včetně souvisejících metodologií vývoje software a technických souvislostí. Studenti budou dále seznámeni se základními metodami a postupy zajištění kvality projektových výstupů, které se netýkají přímého testování software, ale mají působnost pro všechny aktivity a výstupy projektu. Teoretické znalosti týkající se řízení projektů a práce v projektovém týmu studenti vyzkoušejí v rámci studentské týmové práce ve cvičeních předmětu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Milton D. Rosenau: Řízení projektů, Computer press, 2007

Doporučená literatura:

Kathy Schwalbe: Řízení projektů v IT, Computer press, 2011

Steve McConell: Odhadování softwarových projektů, Computer press, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4488006.html