Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Návrh softwarových systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BD6B36NSS Z,ZK 5 14KP+6KC
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury system. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu. Modelování chování a vzory chování. Návrh logické architektury - styly a vzory. Návrh perzistentní vrstvy systému. Jazyk OCL a návrh byznys vrstvy. Rozhraní system. Bezpečnost systému a aspektově orientované programování.

Požadavky:

Sběr a modelování požadavků, Java, Datové struktury a algoritmy.

Osnova přednášek:

1. Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury systému.

2. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám.

3. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu I.

4. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu II.

5. Modelování chování.

6. Vzory chování I.

7. Vzory chování II.

8. Návrh logické architektury - styly.

9. Návrh logické architektury - vzory MVC, Vrstvy, PAC, Mikrokernel, Broker.

10. Návrh perzistentní vrstvy systému.

11. Jazyk OCL.

12. Návrh byznys vrstvy.

13. Rozhraní systému, REST, Uživatelská rozhraní.

14. Bezpečnost systému a aspektově orientované programování.

Osnova cvičení:

1. Vize projektu a analýza.

2. Uplatnění zodpovědností a návrh.

3. Návrh struktury.

4. Návrh struktury.

5. Návrh chování.

6. Návrh chování.

7. TEST.

8. Návrh architektury.

9. Návrh architektury.

10. Perzistence.

11. Byznys vrstva.

12. Rozhraní a REST.

13. Testy, bezpečnosti a AOP.

14. TEST.

Cíle studia:

Předmět naučí studenty návrhu. Předmět dodá studentům pohled na návrh softwarových systémů, přehled o best practices, kvalitní implementaci a refaktorizaci, po absolvování kurzu bude student schopen efektivně navrhnout systém a naprogramovat jej.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Craig Larman. 2004. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development

2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. 1995. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.

Doporičená literatura:

1. Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. 2003. Software Architecture in Practice (2 ed.). Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4487606.html