Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137BAPK Z 12 10C česky
Garant předmětu:
Leoš Horníček
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Bret, Leoš Horníček, Hana Krejčiříková, Vít Lojda, Michal Petýrek
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma.

Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod.

Bakalářská práce má zpravidla podobu projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

Požadavky:

Student musí mít splněny požadované předměty dle studijního plánu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Koncept cvičení je stanoven individuálně.

Harmonogram a náplň cvičení je stanoven do konce 2. týdne výuky na základě domluvy s vyučujícím.

Během semestru jsou stanoveny kontrolní dny rozpracovanosti práce.

Cíle studia:

Student by měl prokázat samostatnou činnost na zadané téma, orientaci v poskytnutých studijních materiálech, zpracovat a dodržet harmonogram navržených prací, zpracovat a prezentovat práci na zadané téma.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou vždy doporučovány individuálně vyučujícím a odpovídají danému zpracovávanému tématu.

Nejčastěji studijní materiály tvoří odborná česká i zahraniční literatura, normy, předpisy, metodické pokyny a odborné články.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4481706.html