Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BAPK Z 12 10C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Michal Drahorád, Marek Foglar, Hana Hanzlová, Roman Šafář, Martin Tipka, Jitka Vašková, Jan Vitek, Lukáš Vráblík
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Bakalářská práce je závěrečnou prací bakalářského studia. Zadáním práce může být konstrukční řešení mostní nebo inženýrské konstrukce se zaměřením na vybrané detaily, technologii provádění apod., dále odborná studie na zadané téma s porovnáním variant, parametrické výpočty, provedení a vyhodnocení experimentů apod.

Požadavky:

Při zpracování závěrečných prací student podpisem potvrdí převzetí zadání nejpozději do konce 2. týdne semestru, práci zpracovává podle pokynů vedoucího práce při konzultacích. Počet a průběh konzultací upřesňuje vedoucí práce.

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Vypracování bakalářské práce podle stanoveného časového harmonogramu, upřesnění obsahu a rozsahu dílčích částí na základě konzultací s vedoucím práce.

Cíle studia:

Prokázat schopnost samostatné práce, analytického myšlení, aplikace nabytých vědomostí, práce se zdroji (odbornou literaturou).

Studijní materiály:

podle tématu zadání doporučí vedoucí práce

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4481306.html