Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Semestrální projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B6B36PRO KZ 6 2s česky
Garant předmětu:
Jiří Vokřínek
Přednášející:
Cvičící:
Ivan Jelínek, Jiří Šebek, Martin Tomášek, Jiří Vokřínek
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Začátek semestru - student osloví vedoucího a připraví zadání projektu (doporučujeme studentům vedoucího a téma vybrat a dohodnout ještě před začátkem semestru).

3. týden - schváleno zadání, zahájení práce na projektu.

V termínech dle zadání - kontrolní bod práce na projektu (kontroluje vedoucí práce a je součástí posudku).

14. týden - odevzdání projektu včetně závěrečné zprávy.

3. týden zkouškového období - prezentace projektu formou obhajoby.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/b192/courses/b6b36pro/start
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4347606.html