Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technický handling

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21W1TH KZ 4 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Prostředky pro tahání / tlačení letadel. GPU. Pozemní klimatizace a ohřev kabin letadel. Prostředky pro plnění letadel palivem. Prostředky pro odmrazováni letadel. Prostředky pro nakládaní a vykládaní zavazadel, carga, pošty a cateringu do letadel. Prostředky pro nastupování / vystupování cestujících. Provozní postupy odbavování letadel a předpisy. Modernizace a technický pokrok.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s technickými prostředky, které slouží k odbavení letadel na letištích. Získat vědomosti o provozních postupech souvisejících s jednotlivými úkony, odbavením a technikou.

Studijní materiály:

Straková, E. - Ferenc, J.: Prostriedky pre pozemnú obsluhu lietadiel. Letecká fakulta TU Košice. 2011

Straková, E.: Optimalizácia využitia technických prostriedkov v obslužnom procese leteckej techniky. Dizertačná práca. Letecká fakulta TU Košice. 2011

IMechE: Aviation Ground Support Equipment. Wiley. 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4339506.html