Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ochrana civilního letectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
621W1OL KZ 4 8 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Vývoj ochrany civilního letectví. Definice a předpisy. Historie činů protiprávního zasahování. Terorismus v letectví. Národní bezpečnostní program. Krizové řízení. Ochrana na letištích - provozní postupy. Moderní prostředky ochrany a kontroly.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat přehled o vývoji ochrany civilního letectví, předpisech a provozních postupech na zajištění ochrany civilního letectví na národní a mezinárodní úrovni. Získat znalosti o moderních prostředcích na detekci nebezpečných předmětů. Naučit se analyzovat bezpečnostní rizika v oblasti ochrany civilního letectví.

Studijní materiály:

Kolesár, J.: Ochrana civilného letectva před činmi protiprávneho zasahovania. LF TU Košice. 2010

Ščurek, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Vysoká škola báňská ? TU Ostrava. 2009

Price, J. C. - Forrest, J. S.: Practical Aviation Security: Predicting and Preventing Future Threats. Butterworth-Heinemann. 2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4329506.html