Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Systémy městské a regionální kolejové dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617Y2SK KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Faktory ovlivňující poptávku po přepravě, modal-split, rozložení proudů cestujících na linky veřejné regionální dopravy. Optimalizace linkového vedení, tvorba sítě linek. Sestava a hodnocení jízdního řádu s důrazem na integrální taktový grafikon. Tvorba oběhů vozidel. Optimalizace směn řidičů a jejich uspořádání do turnusů, legislativa, vlivy bezbariérovosti a preference veřejné dopravy. Úloha marketingu.

Požadavky:

Znalost teorie grafů, metod operačního výzkumu, základy teorie systémů, teorie hromadné obsluhy a teorie dopravy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu bude student schopen sestavit nabídku v systémech veřejné osobní městské a regionální kolejové dopravy v praxi, vytvořit optimální síť linek, navrhovat jízdní řád v závislosti na linkovém vedení a oběhu vozidel, vytvořit modelový turnus provozního personálu.

Studijní materiály:

Vuchic, V. R.: Urban Transit Systems and Technology, Hoboken: Wiley, 2007.

Drdla, P.: Technologie a řízení dopravy ? MHD, skriptum DFJP Univerzity Pardubice, 2005.

Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4319506.html