Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Síťová tvorba jízdních řádů na železnici

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617Y2SJ KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Problematika různých typů grafikonů. Kapacita dopravní cesty, provozní intervaly. Pravidla pro tvorbu a proklady tras, shrnutí pravidel pro tvorbu jízdních dob a zahrnování rezerv. Tvorba oběhů hnacích vozidel. Vzorová konstrukce grafikonu. Konstrukce grafikonu pro víceúrovňovou obsluhu trati. Konstrukce grafikonu při zohlednění konfliktů tras vlaků osobní a nákladní dopravy. Síťové vazby grafikonu, výlukový jízdní řád.

Požadavky:

znalost technologie dopravy, teorie dopravy, železničního provozu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Navrhování síťově provázaných provozních koncepcí, plánování železničního provozu, konstrukce grafikonu vlakové dopravy, tvorba oběhů vozidel, tvorba výlukového jízdního řádu. Sestava grafikonu ve vztahu k dopravní cestě a trakčním parametrům vozidel.

Studijní materiály:

Vonka, J., Molková, D., Široký, J.: Technologie a řízení dopravy II. ? GVD, skriptum DFJP Univerzity Pardubice, 2000.

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Merkblatt zum Integralen Taktfahrplan, Berlin, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4319406.html