Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení dopravních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617Y2RZ KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Teoretická východiska, dopravní systém, dekompozice, faktory ovlivňující řízení, diagnóza kvality, metody řízení, systémy na podporu rozhodování, rizika rozhodování, telematika.

Požadavky:

technologie dopravy a logistika, modelování systémů a procesů, řízení projektu, management technologických systémů dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů s řízením technologických procesů na základě vědeckých přístupů a jejich prostřednictvím k optimalizaci řízení.

Studijní materiály:

Svoboda, V., Pastor, O.: Základy řízení technologických procesů dopravy. ČVUT, 2005.

Široký, J. a kolektiv: Technologie dopravy. Institut Jana Pernera, 2013.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4303506.html