Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikrosimulace železničního provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617Y2MS KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Seznámení se s možnostmi simulačních nástrojů, vytvoření konkrétního modelu železniční infrastruktury, prověření konkrétního provozní konceptu na zadané infrastruktuře, navrženého provozního konceptu, testování stability, prověření citlivosti provozního konceptu na zpoždění.

Požadavky:

základní znalost železniční zabezpečovací a sdělovací techniky a technologie železniční dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu bude student schopen systematicky hodnotit provozní koncepce prověřené pomocí simulace skutečného průběhu provozu včetně vlivu nepravidelností a bude schopen formulovat konkrétní požadavky na úpravy infrastruktury plynoucí z navržené provozní koncepce.

Studijní materiály:

Hürlimann, D.: Objektorientierte Modellierung von Infrastrukturelementen und Betriebsvorgängen im Eisenbahnwesen, Schriftenreihe, 125, IVT, ETH Zürich, Zürich 2002.

Předpisy SŽDC: D2 (organizování a provozování drážní dopravy), SM 69 (tvorba jízdního řádu a pomůcek GVD).

Služební pomůcky SŽDC: tabulky traťových poměrů, plánky stanic.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4303306.html